Word ook lid!

Beste bewoners van de Schildersbuurt, Waddenbuurt en Koog Bloemwijk,

De bewonersvereniging zet zich al jaren in om onze buurten leefbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren.

Omdat dit in ieders belang is, willen wij dat onze inspanningen zo breed mogelijk gedragen worden. Daarom vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen lid van onze vereniging zijn.

Door u als lid te melden heeft u een stem en kunt u meebeslissen over het wel en wee in uw eigen omgeving.

Door minimaal 15,- per kalenderjaar bij te dragen bent u lid. Uw bijdrage komt in zijn geheel ten goede aan de belangen van de buurt.

U kunt er zelf voor kiezen om als samenwonenden, dan wel (ieder) afzonderlijk lid te worden.

Wacht niet langer en kom erbij. Vul het aanmeldingsformulier in en stuur het ons.

Wilt u ook actief zijn in een commissie en of zo nu en dan, hand- en spandiensten verrichten vermeld dat dan a.u.b. bij de opmerkingen.

Stort vervolgens uw bedrag op IBAN NL08ABNA0586659617 t.n.v. Bewonersvereniging Schildersbuurt, Waddenbuurt en Koog Bloemwijk.

Bij voorbaat hartelijk dank,

namens de ledenadministratie.

ja, ik word lid! Ik steun de Bewonersvereniging SWKB. Noteer mij maar als lid!

Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de contributie (minimaal €15,-) op rekening NL08ABNA0586659617
van de Bewonersvereniging Schildersbuurt, Waddenbuurt en Koog Bloemwijk

voornaam of initialen(verplicht)

achternaam

geslacht

manvrouw

geboortedatum (dd-mm-jjjj)

straatnaam en huisnummer(verplicht)

postcode (nnnnXX)(verplicht)

plaats(verplicht)

telefoon nummer (10 cijfers)

eventueel mobiel nummer (10 cijfers)

email adres(verplicht)

opmerkingen

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

voor en door de buurt