Tagarchief: Wareco

Twijfel over meting sanering Scado

Geachte gemeente,

Uw brief aan de bewoners van de omgeving voormalig Scadoterrein van 9 mei j.l. heeft mij verbaast en ook mijn verontwaardiging opgeroepen, en wel om de volgende redenen:

1.U constateert dat Wareco een fout heeft gemaakt en u laat datzelfde bedrijf tot twee keer toe een contra-expertise doen. dat is naar mijn mening geen zorgvuldige procedure. Als een bedrijf een dermate ernstige fout heeft gemaakt, laat u een ander bedrijf een contra-expertise doen.

2. Wareco kan niet verklaren waarom er fout gemeten is, dat geeft al helemaal geen vertrouwen in dit bedrijf, een reden temeer om de contra expertise door een ander bedrijf te laten uitvoeren. Ik verzoek u dan ook een ander bedrijf in te schakelen om een extra check op de uitkomsten van de Wareco-onderzoeken te laten uitvoeren.

3. In uw brief maakt u niet duidelijk waarom er geen reden is om aan te nemen dat onze woningen niet extra snel zakken, u concludeert dat wel, maar op basis van welke argumenten, ik wens inzage in de meetreseultaten van Wareco. Zijn onze woningen helemaal niet gezakt tov de laatste wel betrouwbare meting? U heeft tenslotte eerder metingen laten uitvoeren. Ik verzoek u de laatste metingen van februari en januari daarmee te vergelijken en de resultaten aan ons mee te delen.

4. de zin “tijdens de laatste twee metingen is geen afwijking geconstateerd die de oorzaak kunnen verduidelijken…”is een cryptische. Wat bedoelt u hiermee? die metingen zijn toch gedaan om de mate van zakking te meten, niet om oorzaken (waarvan???, de foute meting?) te achterhalen.

Het lijkt mij kortom verstandig, en ook een kwestie van zorgvuldig bestuur, om uw beslissing om snel door te gaan met de proefsanering voorlopig op te schorten, totdat de contra-expertise door een ander bedrijf meer duidelijkheid geeft aans ons, de bewoners van woningen in de omgeving van het voormalige Scadoterrein.

Ik hoop op een spoedig antwoord.

met vriendelijke groet,

Frank Kriek

Govert FLinckstraat 25

1506 LM Zaandam

06-49878657