Tagarchief: Voorslagterrein

Kunst in de Schildersbuurt

14 bewoners van de Schildersbuurt hebben het afgelopen jaar samen met de gemeente nagedacht over de invulling van de plek, waar ooit het kunstwerk “Groeistructuur” van Leonard Frederiks stond. U weet wel: dat beeld op het Voorslagterrein, dat plotseling vertrokken was… Of zoals in de brief van de gemeente Zaanstad staat: “onbedoeld vernietigd”.
En nu is het dan zo ver: er is een nieuw kunstwerk voor onze buurt gemaakt.
Nieuwsgierig naar ontwerp en locatie?
Ga naar de inloopbijeenkomst op woensdag 22 juni in het Zaanlands Lyceum. Tijd: 18.00 – 19.15 uur.

kunstwerk Schildersbuurt (pdf)

OBAN kondigt start bouw “Meesterlijk Wonen”aan

Middels bijgaande brief heeft de OBAN de start aan van de bouw van het project “Meesterlijk Wonen” aangekondigd.

Zie ook het artikel Heien op de voorslag. OBAN reageert nergens op!

Het is niet duidelijk waar deze brief precies verspreid is. Een aantal omwonenden hebben al aangegeven de brief niet te hebben ontvangen….

20110313_OBAN_melding_start_bouw_Meesterlijk_Wonen (pdf)

Bodemverontreiniging op Voorslagterrein officieel bevestigd

In deze brief van Zaanstad aan de aannemer die de huizen gaat bouwen op het Voorslag terrein wordt duidelijk gesteld dat de bodem van het terrein op meerdere plaatsen ernstig vervuild is. Dit was aan de leden van de milieu-commissie van de bewonersvereniging reeds duidelijk geworden in het overleg met de gemeente. Nu het probleem duidelijk is gesteld moeten we er vanuitgaan dat zowel de bouwer, de verkoper als ook de koper weten waar ze mee bezig zijn cq wat ze verkopen dan wel kopen.

2010112_Bouwvergunning_17_eengezinswoningen_Vincent_ van_Goghweg herziening bodemvervuiling Zaans Stadsblad

herziening bodemvervuiling Zaans Stadsblad

De bouw op het Voorslagterrein gaat van start!

De gemeente nodigt bewoners uit de omgeving van de Vincent van Goghweg uit te komen naar een speciale avond, waarop vragen gesteld kunnen worden over de aanstaande bebouwing van het Voorslagterrein.

Oban wil dit jaar nog starten met de voorbereidingen van de bouw van:

  • 36 woningen tegenover de Jan van Goyenkade en
  • 17 woningen aan de Vincent van Goghweg. (Navraag leert dat het om het terrein tegenover het Kunstcentrum gaat
    en niet om het braakliggende deel tegenover de Claude Monet flat aan de Govert Flinckstraat)

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 3 november a.s. van 17.00 tot 20.00 uur in De Vertoeving, Westzijde 82.
Lees de brief.

Informatieavond 3 nov 2010 Voorslagterrein (pdf)

Braakliggend Voorslagterrein

Een mobile met kale druiventakken herinneren aan wat er was.  De pijl zegt: 'de tijd verstrijktIedere buurt kent hoekjes, panden of straten die grauw, vervallen of gewoon een beetje saai zijn. Fotografiecursisten van FluXus hebben een aantal van die plekken, in opdracht van Dagblad Zaanstreek, in beeld gebracht.

Aan docenten van FluXus – die ook beeldend kunstenaar zijn – heeft het Noordhollands Dagblad gevraagd hoe deze plekken leuker, gezelliger of spannender gemaakt zouden kunnen worden.
Het idee voor het Voorslagterrein staat maandag 2 augustus 2010 in de krant:

Een mobile met kale druiventakken herinneren aan wat er was.

De pijl zegt: ‘de tijd verstrijkt’.

opvrolijken

bron: NHD 20100802

Voldoende groen aan Van Goghweg en atletiekbaan?!

De Raad van State heeft gesproken! Het bestemmingsplan is goedgekeurd. Eén voor één zijn onze bezwaren afgewezen. We noemen de bebouwing achter de Jedelooschool, het streven van de vereniging naar het behoud van het weinige groen, de te verwachten parkeerproblematiek, zelfs de aansluiting van de Govert Flinckstraat op de Van Goghweg, ook de bouwstijl van de nieuwbouw op het Voorslagterrein, en niet te vergeten de muur die voor de woning van de familie Van der Brugge zal verrijzen.
Hoe kan dit alles waar zijn?

Lees het bijgaande artikel dat op 4 mei 2010 in Dagblad Zaanstreek geplaatst is.

Uitslag RvS Voorslagterrein (pdf)

Zouden ze bij de Wijkkrant Zaandam West geen eindredacteur hebben?

6 maart 2010: Hans Luiten heeft inmiddels rectificatie beloofd.
Maar iemand moet het daar toch eens in de gaten houden!

Hetgeen onder punt 4 staat is namelijk onjuist: Er is een raadsbesluit om na te gaan of het Pinokkio gebouw een monumentale status kan krijgen. Het plan van Odion om twintig zorgwoningen voor gehandicapten te gaan bouwen is dan van de baan.
Ook het onder punt 5 genoemde punt is onjuist. De procedure tegen zowel de bouwvergunning als het bestemmingsplan ligt nog bij de Raad van State. Er kan dus helemaal nog niet gebouwd worden. Mogelijkerwijs besluit de Raad van State om de hele vergunning in de prullenbak te gooien of om geen goedkeuring te geven aan een deel van het bestemmingsplan.

dinsdag 9 maart 2010:
De rectificatie lag op de deurmat! Lees de stand van zaken over Pinokkio en het Voorslagterrein.

Wijkkrant Zaandam West 2010

Bewonersbrief m.b.t. wijkkrant