Tagarchief: Sportfondsenbad

Restauratie Sportfondsenbad lijkt eindelijk ophanden na gedwongen vertrek krakers

Ruim een week geleden diende een kortgeding dat eigenaar Jan Hein Bakker had aangespannen tegen een groep krakers, die het sportfondsenbad in de Mauvestraat sinds afgelopen voorjaar opnieuw hadden gekraakt. Het was de krakers na verluid te doen om behoud van het pand tegen verder verval door leegstand en vandalisme .

De rechter oordeelde dat de krakers het pand moesten verlaten hetgeen zij vervolgens ook hebben gedaan. Bakker had in het voorjaar de werkzaamheden aan het pand willen hervatten maar werd onaangenaam verrast door de actie van de krakers. Aangezien het zich toegang verschaffen tot een gekraakt gebouw als huisvredebreuk moet worden aangemerkt, moest de aannemer die een steigerwerk wilde plaatsen, onverrichterzake rechtsomkeert maken. In mei van dit jaar vond er een overleg plaats tussen het bestuur van de Bewonersvereniging en de voorzitter van de Commissie Sportfondsenbad, de nieuwe wijkmanager Amanda van der Kamp en Jan Hein Bakker. Bakker stond op het standpunt dat de krakers weg moesten zodat hij verder kon met de geplande werkzaamheden in het pand. De krakers hadden geen vertrouwen in de plannen van Bakker en weigerden het zwembad te verlaten. Bakker stelde de krakers voor de keuze: vrijwillig vertrek of een kort geding.  Ook na bemiddelend overleg tussen de Commissie Sportfondsenbad en de krakers, bleken zij het bijltje er niet zomaar bij neer te willen gooien. Blijkbaar wilden zij het op advies van hun advocaat op een kort geding laten aankomen.

Restauratie

De renovatiewerkzaamheden waren, mede als gevolg van de economische crisis, na 2012 vrijwel stil komen te liggen. Bakker heeft sinds 2016 een mede investeerder gevonden voor zijn renovatie en exploitatie van het voormalige zwembad. De slordige twee miljoen die daarmee beschikbaar komt lijkt voldoende om de restauratie volgens de oorspronkelijke plannen uit 2009, waarin oorspronkelijke details als de ronde schoorsteen en de lichtkoepel gaan terugkomen, te verwezenlijken. Mede door deze nieuwe feiten stelde de Bewonersvereniging zich op het standpunt, dat de krakers het doel van de buurt – een gerenoveerd pand volgens de nog geldende afspraken tussen de buurt en J.H. Bakker, zoals vastgelegd in een door beide partijen ondertekende overeenkomst in 2012- met hun actie in de weg stonden.

Mussen

Geluk bij de hierdoor ontstane vertraging is overigens dat de laatste kolonie broedende mussen in de Schildersbuurt, onder de dakpannen van het zwembad, in alle rust een nieuwe generatie heeft kunnen voortbrengen. Tijdens bovengenoemd overleg tussen Bakker, Gemeente en Bewonersvereniging, dat plaatsvond in het Luchthuisje van Monet, heeft Bakker bevestigd dat bij de renovatie van het dak, rekening zal worden gehouden met de behoeften van de mussen. Ook de belangen van de gevederde buurtgenoten moeten worden behartigd, en zij zullen in de toekomst het zwembad als thuisbasis kunnen blijven gebruiken!

 

TOEKOMST SPORTFONDSENBAD ZEER ONZEKER

Onlangs is bekend geworden dat J.H. Bakker Bouwprojecten, eigenaar en ontwikkelaar van het Sportfondsenbad in de Mauvestraat, in december failliet is gegaan. Inmiddels heeft de uitvoerend aannemer, HSB-Bouw, de hekken en gereedschappen verwijderd. Geruchten dat deze partij zich verder met de ontwikkeling wil gaan bemoeien konden tot nu toe niet worden bevestigd. Ook de Gemeente Zaanstad, die het pand aan Bakker heeft verkocht ondanks de vele waarschuwingen, dat voor een scenario zoals zich dat nu heeft afgespeeld moest worden gevreesd, tast in het duister over de toekomst van het gebouw. Bakker ontvouwde zijn plannen voor de realisatie van een paramedisch centrum in het gebouw in 2009. Mede als gevolg van de economische crisis en de vestiging van een soortgelijk centrum in het voormalige quarantainegebouw in het Van Raaltenpark, bleek het project uiteindelijk onhaalbaar. Voor de Schildersbuurt is dit een grote teleurstelling omdat een fraai in oorspronkelijke staat gerestaureerd sportfondsenbad, een aantrekkelijke opwaardering van de buurt zou hebben betekend.

Aanleg parkeerplaatsen Mauvestraat

N. Mooij, Wijkmanager, 14075

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs bent u door JH Bakker Bouwprojecten BV ge nformeerd over de start van de werkzaamheden aan het voormalige sportfondsenbad. Tijdens de werkzaamheden van Bakker zullen de parkeerplaatsen aan de lange zijde van het zwembad tijdelijk vervallen. De gemeente heeft samen met de leden van de commissie Sportfondsenbad gekeken naar de mogelijkheid om het tijdelijk tekort enigszins te compenseren. Dit kan op de brede stoep thv Mauvestraat 98 t/m 108.

Wat betekent dit voor u?

Op de stoep thv Mauvestraat 98 t/m 108 zullen 7 parkeerplaatsen worden aangelegd om het tijdelijk tekort te compenseren (zie tekening achterop). De parkeerplaatsen worden verhoogd aangelegd met een schuine band, zoals dat ook op andere plaatsen in Zaanstad gebeurd.

Tijdens de werkzaamheden van Bakker zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar op de Mauvestraat. Bewoners van de van Goghweg worden daarom verzocht hun auto op de V. van Goghweg of elders in de wijk te parkeren en niet in de Mauvestraat.

Start van de werkzaamheden

De aanleg van de parkeerplaatsen start op maandag 18 februari en zal ongeveer 3 dagen duren. Enige hinder tijdens de werkzaamheden is helaas niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vragen?

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met ondergetekende via de gemeentelijke informatielijn: 14 075.

Met vriendelijke groet mede namens de leden van de commissie Sportfondsenbad,

Natascha Mooij,

Wijkmanager Oud Koog aan de Zaan, Oud Zaandijk en de Schilders- en Waddenbuurt