Tagarchief: Schildersbuurt

20110223_uitnodiging voor presentatie begroting, riool en wijkwethouders Zaandam West

De gemeente nodigt alle bewoners van Zaandam West uit voor een een bewonersbijeenkomst.

Het programma is als volgt:
– De wijkwethouder, de heer Straat, presenteert de begroting 2011-2014 van de gemeente
Zaanstad.
– De rioolbeheerder zal een presentatie houden over de riolering in de wijk. Hierbij komt o.a.
aan bod hoe het met de riolering staat in de wijk en welke plannen er zijn.
– Nadine da Cruz en Natascha Mooij, de nieuwe wijkmanagers van Zaandam Oud West en de Schilders- en
Waddenbuurt stellen zich voor.

Wanneer? Dinsdagavond 1 maart om 20.00 uur, zaal open om 19.45 uur.
Waar? De Vertoeving op de Westzijde 80 te Zaandam (naast de Vermaning).

bijgesloten, de uitnodiging, rondgestuurd als bewonersbrief

20110222_GZ_uitnodiging_bewonersbijeenkomst_Zaandam_West (pdf)

BedrijvigeBij kapt illegaal gezonde bomen Juliana van Stolbergschool

De afgelopen dagen hebben meerdere buurtbewoners gezien en vastgelegd dat Baanstede het merendeel van het groen heeft vernietigd. Hoge struiken en bomen zijn zonder pardon gekapt. De kaalslag heeft plaatsgevonden in opdracht van Bedrijvige Bij, de nieuwe exploitant van de Juliana van Stolbergschool.

IMG00129-20101123-1228

Meerdere keren is contact opgenomen met BedrijvigeBij en verontwaardiging geuit over het kappen van het groen. De afspraak was dat over het groen vooraf afspraken zouden worden gemaakt met de buurt. Helaas toch niet dus. De Bedrijvige Bij heeft overigens tijdens de telefoongesprekken gezegd dat het groen, de bomen, te dicht tegen de gevel stonden om de beoogde werkzaamheden uit te voeren en verwaarloosd waren. Ook wist men te melden dat geen vergunning nodig was, een beroep werd gedaan op een foldertje dat beschikbaar is gesteld voor particuliere bewoners wat evident betrekking heeft op een boom in je voor-of achtertuin. Niet vol te houden derhalve.

Lees verder BedrijvigeBij kapt illegaal gezonde bomen Juliana van Stolbergschool

2010-11-11-Mediation

Kort geleden heeft een delegatie van de vereniging het mediationtraject met het bestuur van Zaanstad afgerond. De afronding van het mediationtraject heeft plaatsgehad door middel van het onderteken van een gezamenlijke verklaring. Deze hebben wij hier bijgesloten.

201009_GZ_SWKB_verklaring_mediation (pdf)

Wij zijn tevreden met het resultaat en hopen dat de gemaakte afspraken vanaf nu de normale gang van zaken zal zijn in de omgang met de Gemeente en bij nieuwe projecten in onze buurt. Op basis van de laatste gespreken met de nieuwe wijkwethouder Dennis Straat en gebiedsmanager Frank Rouers hebben wij er vertrouwen in gekregen dat de in de verklaring opgenomen zaken conform zullen verlopen.

Start werkzaamheden herinrichting en afsluiting Westzijde

De gemeente Zaanstad start op 15 november met de herinrichting van de Westzijde, tussen de Vincent van Goghweg en het spoorviaduct. Tijdens de werkzaamheden wordt dit gedeelte afgesloten voor doorgaand verkeer.

De aannemer begint met de werkzaamheden aan de kant van het spoorviaduct en volgens planning is het gedeelte t/m de kruising bij de Francisco Goyastraat voor de kerst gereed. Na de kerstvakantie wordt gestart met het resterende gedeelte. De verwachting is dat het gehele werk in mei 2011 gereed is.

Zie voor meer informatie de bijgaande informatiebrief van de gemeente Zaanstad.

20101028_GZ_bewonersbrief_herinrichting_Westzijde (pdf)

Monitoring woningen in verband met proefsanering Scado

De woningen van bewoners in de omgeving van het voormalige- en verontreinigde Scado terrein zullen november worden gemonitored, i.v.m. de volgend jaar uit te voeren proefzuivering van het aldaar aanwezige grondwater en de mogelijke effecten hiervan op de fundering.

De betreffende bewoners zijn hierover d.m.v. bijgaande informatiebrief van de gemeente Zaanstad op de hoogte gesteld.

20101029_GZ_bewonersbrief_monitoring_woningen_proefsanering_scado (pdf)

Parteon informeert over bomenkap project Jedeloo

Parteon Projectontwikkeling wil, zoals wellicht bekend, 36 bomen kappen i.h.k.v. de bouw van evenzovele woningen achter de voormalige Jedeloo school.

Naar aanleiding hiervan treft u In de bijlage een uitnodiging voor een door Parteon georganiseerd informatie uurtje voor de omwonenden, te hunner kantore op de Westzijde.

20091217_P_uitnodiging_bewoners_voor_inloop_kapvergunning_36_bomen