Tagarchief: Pinokkio

Opening Medisch Centrum Zaanzorg in Van Raaltenpark aanstaande

Op 9 januari om 15.30 uur zal wethouder Dick Emmer het nieuwe Medisch Centrum Zaanzorg in het Van Raaltenpark officieel openen. Na een verbouwing van ongeveer een jaar heeft het quarantainegebouw van het voormalige ziekenhuis na jaren van leegstand weer een nieuwe bestemming gekregen. In de nieuwe praktijk vestigen zich naast de huisartsenpraktijk van Van Loenen een diëtiste, psycholoog, logopedisten, een audicien, fysiotherapeuten en mogelijk eveneens een apotheker.

Op 12 januari 2015 start de patiëntenzorg op de nieuwe locatie en patiënten van de praktijk krijgen op zaterdag 10 januari de gelegenheid om het nieuwe gebouw te bezichtigen. De nieuwe locatie is per auto te bereiken via de ingang aan de Van Goyenkade. Er is een 14-tal parkeerplaatsen voor dit doel aangelegd. Te voet is de praktijk ook via een deur in het hek van het zijpad aan de zijde van de Govert Flinckstraat bereikbaar. Geheel volgens de afspraken zijn voor de renovatie en herinrichting geen bomen gekapt en is uitsluitend sprake van verwijdering van enige wildgroei. Bovendien komen op de duikers in de vaart bij de ingang van het Van Raaltenpark, die enige tijd geleden zijn vervangen, binnenkort enkele bomen in struikvorm terug ter vervanging van het groen dat daar voor de herstelwerkzaamheden in 2013 was komen te vervallen.

Buren Pinokkio halen opgelucht adem

Het scheelde weinig of het karakteristieke pand Pinokkio zou gesloopt worden om plaats te maken
voor een appartementengebouw van drie lagen.

Dit plan van Odion was onderwerp van de Community Planning. De buurt wilde van die nieuwbouw niets weten en sprak zich toen uit voor behoud.

In het Zaanstad Beraad van 12 januari 2012 waren alle buren van Pinokkio aanwezig bij de presentatie van de Community Planning. Mieke Swarte van het Van Raaltenpark hield een uitstekend onderbouwd pleidooi voor behoud. En tot grote opluchting van de omwonenden kon de verantwoordelijke wethouder Dennis Straat aankondigen dat Odion afziet van haar plannen.

Dus Pinokkio blijft behouden! Alle lof voor de wethouder.

Lees bijgaand artikel in Dagblad Zaanstreek dd 14 april 2012.

Pinokkio blijft

Zouden ze bij de Wijkkrant Zaandam West geen eindredacteur hebben?

6 maart 2010: Hans Luiten heeft inmiddels rectificatie beloofd.
Maar iemand moet het daar toch eens in de gaten houden!

Hetgeen onder punt 4 staat is namelijk onjuist: Er is een raadsbesluit om na te gaan of het Pinokkio gebouw een monumentale status kan krijgen. Het plan van Odion om twintig zorgwoningen voor gehandicapten te gaan bouwen is dan van de baan.
Ook het onder punt 5 genoemde punt is onjuist. De procedure tegen zowel de bouwvergunning als het bestemmingsplan ligt nog bij de Raad van State. Er kan dus helemaal nog niet gebouwd worden. Mogelijkerwijs besluit de Raad van State om de hele vergunning in de prullenbak te gooien of om geen goedkeuring te geven aan een deel van het bestemmingsplan.

dinsdag 9 maart 2010:
De rectificatie lag op de deurmat! Lees de stand van zaken over Pinokkio en het Voorslagterrein.

Wijkkrant Zaandam West 2010

Bewonersbrief m.b.t. wijkkrant