Tagarchief: Jedeloo

Verplaatsen van 2 bomen Jedeloo

De gemeente Zaanstad gaat bij wijze van uitzondering twee bomen op het binnenterrein van het

project Jedeloo verplaatsen. Dit naar aanleiding van een bewonersinitiatief. Op 18 september is er

een bewonersbijeenkomst geweest over de verplaatsing en zijn bewoners het eens geworden over de

nieuwe plek van twee bomen.

Waarom dit nodig is en waarom deze uitzondering wordt gemaakt blijkt nergens in de brief (zie bijlage).

Bewonersbrief verplaatsen bomen Jedeloo (pdf)

 

Start nieuwbouw Jedeloo

De toekomstige RuysdaelstraatIn het Noordhollands Dagblad dd 12 mei 2010 wordt bekend gemaakt dat
Parteon en Heddes gaan starten met de nieuwbouw op het terrein van de voormalige Jedelooschool.
Er zou meer dan 70 procent van de te realiseren woningen zijn verkocht.

Parteon heeft dit inmiddels ook bekend gemaakt d.m.v. een brief aan de omwonenden.

20100511_brief_aan_omwonenden_ivm_verkoop_woningen_Jedeloo

Lees het krantenartikel en de brief van Parteon

Nieuwbouw Jedeloo

Bron: site van Parteon en Heddes.

Parteon informeert over bomenkap project Jedeloo

Parteon Projectontwikkeling wil, zoals wellicht bekend, 36 bomen kappen i.h.k.v. de bouw van evenzovele woningen achter de voormalige Jedeloo school.

Naar aanleiding hiervan treft u In de bijlage een uitnodiging voor een door Parteon georganiseerd informatie uurtje voor de omwonenden, te hunner kantore op de Westzijde.

20091217_P_uitnodiging_bewoners_voor_inloop_kapvergunning_36_bomen