Tagarchief: Jaarvergadering Bewonersvereniging Schildersbuurt

Jaarvergadering hoopvol en levendig

Tijdens de jaarvergadering van 8 mei 2012, is besloten dat de bewonersvereniging niet zal gaan slapen. Gelegenheids-voorzitter Joep van Houts presenteerde Saskia Bax, die zich als nieuw bestuurslid had aangemeld. Met algemene stemmen en luid applaus werd zij door de leden benoemd en zij nam meteen plaats achter de bestuurstafel. Tijdens de vergadering stelde Erik Koopman zich als bestuurslid beschikbaar, ook die kandidatuur werd met vreugde begroet. Daardoor is er een nieuw elan ontstaan in de vereniging. En dat is maar goed ook want er zijn nog genoeg belangrijke zaken die in onze buurt spelen.

Zoals o.a.:

 • De kascommissie
 • De sanering van het Scado-terrein
 • Het wandelpad achter de Frans Halsstraat, de verbinding van Juliana van Stolberg richting Deka-markt
 • De ontwikkeling van het Sportfondsenbad
 • Pinokkio
 • De ontstane parkeerproblemen in de buurt
 • Het oost-west fietspad, atletiekbaan – Provincale weg
 • De herinrichting van de Vincent van Goghweg
 • Splintergroeperingen van eigenbelangen
 • Ledenwerfaktie
 • Website.

Lees verder Jaarvergadering hoopvol en levendig