Tagarchief: fundering funderingsonderzoek

Nieuw onderzoek naar kwaliteit funderingen rond Jan van Goyenkade

De Gemeente Zaanstad gaat binnenkort de kwaliteit van de funderingen van de panden aan en in de omgeving van de Jan van Goyenkade opnieuw beoordelen in het kader van een risicoanalyse. Aangezien de kadeconstructies van de Jan van Goyenkade onder handen genomen gaan worden, wil de gemeente van tevoren de mogelijke risico’s voor verzakkingen in kaart brengen. Het onderzoek zal op basis van uiterlijke kenmerken waaronder scheefstand, scheurvorming en lintvoegmetingen, worden uitgevoerd. Ook de resultaten van de in 2009 uitgevoerde funderingsonderzoeken zullen in de rapportage worden meegenomen.

bewonersbrief aankondiging risicoanalyse Jan van Goyenkade

 

20090702-SWKB-Uitslagen funderingsonderzoek opnieuw vertraagd

Gisteren – 1 juli 2009 – hebben wij vernomen dat wij de rapportages van het funderingsonderzoek in onze wijk in augustus 2009 zullen ontvangen.

In eerste instantie zouden de rapportages in het eerste kwartaal van 2009 in ons bezit zijn. Per bief van 16 februari 2009 heeft de gemeente ons bericht dat de rapportages naar verwachting in juli 2009 klaar zouden zijn en worden toegestuurd. Dat wordt nu dus augustus 2009. De gemeente heeft een informatiebijeenkomst gepland op zaterdag 5 september 2009.

Het bovenstaande wordt nog bevestigd door de gemeente middels een brief die een dezer dagen op uw deurmat moet vallen.

De reden van de vertragingen is ons niet bekend. Wellicht staat dit in de voornoemde brief. Wel is ons ter ore gekomen dat een bewoner uit een andere wijk in Zaanstad de onderzoeksmethode van Wareco – onderbouwd met een onderzoek uitgevoerd door TNO – ter discussie heeft gesteld.