Tagarchief: bomen

Verplaatsen van 2 bomen Jedeloo

De gemeente Zaanstad gaat bij wijze van uitzondering twee bomen op het binnenterrein van het

project Jedeloo verplaatsen. Dit naar aanleiding van een bewonersinitiatief. Op 18 september is er

een bewonersbijeenkomst geweest over de verplaatsing en zijn bewoners het eens geworden over de

nieuwe plek van twee bomen.

Waarom dit nodig is en waarom deze uitzondering wordt gemaakt blijkt nergens in de brief (zie bijlage).

Bewonersbrief verplaatsen bomen Jedeloo (pdf)

 

Treurwilg Juliana van Stolberg

TreurwilgSarah Kroes en Alex Geernaert, de bewoners van Frans Halsstraat 78, naast de vijver bij de Juliana van Stolbergschool hebben part noch deel aan de sloop van de monumentale treurwilg aan de oever van de vijver. Zij mailden het volgende bericht:

‘Via verschillende kanalen, twitter, politie, bewoners horen wij dat een aantal mensen denkt dat wij de boom hebben gesnoeid / gesloopt. Zoals jullie vast zullen begrijpen vinden wij dit erg vervelend. Te meer omdat wij ook niet blij zijn met de manier waarop de boom gesnoeid is. De wilg staat niet op onze grond!’

Sarah en Alex verdienen geen blaam. De boom is gesnoeid door de projectontwikkelaar van de Juliana van Stolbergschool.

Jan Schoen.

BedrijvigeBij kapt illegaal gezonde bomen Juliana van Stolbergschool

De afgelopen dagen hebben meerdere buurtbewoners gezien en vastgelegd dat Baanstede het merendeel van het groen heeft vernietigd. Hoge struiken en bomen zijn zonder pardon gekapt. De kaalslag heeft plaatsgevonden in opdracht van Bedrijvige Bij, de nieuwe exploitant van de Juliana van Stolbergschool.

IMG00129-20101123-1228

Meerdere keren is contact opgenomen met BedrijvigeBij en verontwaardiging geuit over het kappen van het groen. De afspraak was dat over het groen vooraf afspraken zouden worden gemaakt met de buurt. Helaas toch niet dus. De Bedrijvige Bij heeft overigens tijdens de telefoongesprekken gezegd dat het groen, de bomen, te dicht tegen de gevel stonden om de beoogde werkzaamheden uit te voeren en verwaarloosd waren. Ook wist men te melden dat geen vergunning nodig was, een beroep werd gedaan op een foldertje dat beschikbaar is gesteld voor particuliere bewoners wat evident betrekking heeft op een boom in je voor-of achtertuin. Niet vol te houden derhalve.

Lees verder BedrijvigeBij kapt illegaal gezonde bomen Juliana van Stolbergschool