Tagarchief: bomen op grasveld. voetballen onmogelijk.

Bomen midden op het grasveld?

De bewoners van rondom het Hobbemaplantsoen maken zich zorgen om geplande bomen in het plantsoen. Cees Könst heeft een bezwaarschrift daartegen opgesteld. Wanneer u het eens bent met de inhoud, kunt het overnemen en naar de gemeente Zaanstad sturen:

Aan de Gemeente Zaanstad.

Bezwaarschrift voorgenomen bomen aanplant in plantsoen (westelijk deel) Hobbemastraat

Zaandam.

Geachte Heer, Mevrouw,

In het stadsblad is eerder door de gemeente Zaanstad aangekondigd, dat er bomen zullen worden gerooid en geplant langs de Jan van Goyenkade. Daarop heb ik niet gereageerd. Heden kwam mij echter een situatietekening van Zaanstad onder ogen, waarbij 4 bomen zijn ingetekend in het westelijk deel van het plantsoen aan de Hobbemastraat Zaandam.

Het alhier planten van bomen lijkt mij geen goed voornemen. Het aangegeven gebied wordt dagelijks gebruikt door de jeugd uit de Hobbemastraat, de Frans Halsstraat, de Saenredamstraat en de Jan van Goyenkade om er te voetballen.

Dit wordt gelet op de voorgenomen aanplant daarna onmogelijk gemaakt.

Het is van belang dat de jeugd 6-16 jaar buiten spelen kan en niet uitsluitend voor de tv hangt of op het internet surft in de naschoolse tijd. Het belang van sportieve activiteiten in de buitenlucht wordt door de jeugdartsen en gezondheidsautoriteiten alom in den lande onderstreept. Er is hier in de buurt geen ander trapveldje aanwezig.

Voorts staat midden in het plantsoen een vleugelnoot. Deze boom heeft een zeer brede kruin en alleen al op grond daarvan, is het onzinnig om nog 4 bomen direct in diens omgeving aan te planten. De deskundigen van de plantsoenendienst zullen dit na aanschouwing van de situatie ter plaatse dadelijk met mij eens zijn.

Het kan zijn, dat mijn bezwaar dus te laat komt. Zoals hierboven reeds uiteengezet, ben ik door de aankondiging in het stadsblad op het verkeerde been gezet. Dat bij de Jan van Goyenkade nieuwe aanplant moet gebeuren is duidelijk. Sommige bestaande bomen staan zwaar uit het lood en zijn van slechte kwaliteit, waardoor ze bij zwaar weer een risico vormen.

Hoogachtend,

Datum

naam

adres