Tagarchief: bezwaarschrift

EXTERNE HOORCOMMISSIE WIJST BEZWAREN BEWONERSVERENIGING TEGEN UITRIT WESTZIJDE 404-408 AF

De externe hoorcommissie van de Gemeente Zaanstad heeft de bezwaren tegen de uitrit vanaf de parkeerplaats achter de door Bergsma gerenoveerde panden Westzijde 404-408, afgewezen. Ook de bezwaren van de eigenaars van westzijde 402 tegen deze uitrit, werden ongegrond verklaard. 

bezwaren

Twee bezwaren waren afkomstig van direct omwonenden. Voorts dienden de erven Seel, eigenaar van het perceel Westzijde 410, en de Bewonersvereniging een bezwaarschrift in.  Alle partijen waren op de hoorzitting aanwezig om hun standpunten te verdedigen. Voor de erven Seel voerde hun advocaat, mr. Elmas, het woord.Naast zorgen over de monumentenstatus van het perceel Westzijde 410, en de toekomstige bereikbaarheid daarvan, was er twijfel over de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen achter het pand (8), in relatie tot het aantal wooneenheden (14). Vooral de geplande uitrit naar de Westzijde, door de uiterst smalle steeg, was voor alle bezwaarmakers een belangrijk punt van zorg. De uiterst onoverzichtelijke uitrit, die eerst het voetpad oversteekt en dan tussen de geparkeerde auto’s door op de drukke Westzijde uitkomt, maakt de verkeerssituatie ter plekke onveiliger.

onaanvaardbaar

Speerpunt in het bezwaarschrift van de Bewonersvereniging was de veiligheidssituatie rond de T-kruising Frans Halsstraat-Westzijde.  Al tijdens het mediation-traject en de community planning was dit een belangrijk punt van overleg tussen de Gemeente Zaanstad en de Bewonersvereniging. Samen hebben Gemeente en Bewonersvereniging destijds gewerkt aan een veiligere Westzijde, door ter plekke een bushalte te verplaatsen en de rotonde in een lus om te vormen. De Bewonersvereniging vindt het onaanvaardbaar dat de verbeterde veiligheidssituatie voor voetganger en fietser nu weer ongedaan wordt gemaakt doordat een blinde uitrit, die praktisch op de voornoemde kruising uitkomt, wordt toegestaan.  Het verweer van de gemeente op dit punt kan niet anders al zeer zwak worden betiteld.  De door de gemeente Zaanstad geraadpleegde verkeersdeskundige, die de situatie ten aanzien van de verkeersveiligheid heeft beoordeeld, is tot de conclusie is gekomen dat de veiligheid niet in het geding is. Hij onderbouwde deze conclusie door de situatie te vergelijken met een soortgelijke oplossing aan het Breedweer (!) (een zijstraatje van de Zuidzijde in Koog aan de Zaan waar nauwelijks verkeer is..)  De door de bezwaarmakers gevraagde schriftelijke stukken aangaande de beoordeling bleken niet aanwezig, zodat bij de zorgvuldigheid hiervan de nodige vraagtekens werden geplaatst.

restauratie

De praktijk zal moeten uitwijzen of de beslissing van de Gemeente de juiste is. Laten we hopen dat de gevaarlijke uitrit de gebruikers ervan tot extra voorzichtigheid zal manen. Inmiddels is het pand van Wijlen Wim Seel eerst aan aannemer Bergsma en later aan een particulier doorverkocht. Deze is momenteel druk doende is met de restauratie van het pand. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gebouwen een woonfunctie zullen krijgen.

Aansluiting autoverkeer Govert Flinckstraat op V. van Goghweg blijft!!!

Zodra bekend werd dat de gemeente voornemens was om de aansluiting op te heffen, kwamen tientallen buurtbewoners in verzet en dienden massaal bezwaarschriften in. Dat leek succes te hebben. Daarna ging de gemeente toch gewoon met dit plan door.

Om daar tegen te ageren hebben Kees Blonk en Joep van Houts onlangs nog bezwaarschriften ingediend tegen de nieuwe bouwvergunning voor een deel van het Voorslagterrein. Dat is voor het deel waar nu eengezinswoningen komen in plaats van de appartementen die er oorspronkelijk waren gedacht.

Maar nu hebben onze acties succes! Lees verder Aansluiting autoverkeer Govert Flinckstraat op V. van Goghweg blijft!!!

De strijd is nog niet gestreden!

Op persoonlijke titel hebben zowel Kees Blonk als Joep van Houts bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning voor de woningen aan de Van Goghweg. Want het gaat niet aan de aansluiting van de Govert Flinckstraat op de Van Goghweg de facto af te sluiten, zonder dat de gemeente besluit tot vervanging.

Toen de gemeente eerder besloot om de aansluiting op te heffen moest dat besluit worden ingetrokken, onder druk van de vele bezwaarschriften uit de buurt.

T.z.t. publiceren we hier de uitslag.
Lees het artikel in het Noordhollands Dagblad dd 11 maart 2011

Afsluiting Govert Flinckstraat (pdf)