Tagarchief: Bewonersvereniging

TOEKOMST SPORTFONDSENBAD ZEER ONZEKER

Onlangs is bekend geworden dat J.H. Bakker Bouwprojecten, eigenaar en ontwikkelaar van het Sportfondsenbad in de Mauvestraat, in december failliet is gegaan. Inmiddels heeft de uitvoerend aannemer, HSB-Bouw, de hekken en gereedschappen verwijderd. Geruchten dat deze partij zich verder met de ontwikkeling wil gaan bemoeien konden tot nu toe niet worden bevestigd. Ook de Gemeente Zaanstad, die het pand aan Bakker heeft verkocht ondanks de vele waarschuwingen, dat voor een scenario zoals zich dat nu heeft afgespeeld moest worden gevreesd, tast in het duister over de toekomst van het gebouw. Bakker ontvouwde zijn plannen voor de realisatie van een paramedisch centrum in het gebouw in 2009. Mede als gevolg van de economische crisis en de vestiging van een soortgelijk centrum in het voormalige quarantainegebouw in het Van Raaltenpark, bleek het project uiteindelijk onhaalbaar. Voor de Schildersbuurt is dit een grote teleurstelling omdat een fraai in oorspronkelijke staat gerestaureerd sportfondsenbad, een aantrekkelijke opwaardering van de buurt zou hebben betekend.

Ingelaste ledenvergadering, 14 februari 2012

Beste Leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een ingelaste ledenvergadering op 14 februari 2012 in de aula van het Zaanlands Lyceum met als onderwerp “bestuursopvolging”.

Voor het voortbestaan van onze vereniging is het van belang dat u allen aanwezig bent. Wij hopen u dan ook op 14 februari a.s. te mogen verwelkomen.

Het bestuur.

Nieuwsbrief.Schildersbuurt.FEB.2012

 

 

Bodemverontreiniging op Voorslagterrein officieel bevestigd

In deze brief van Zaanstad aan de aannemer die de huizen gaat bouwen op het Voorslag terrein wordt duidelijk gesteld dat de bodem van het terrein op meerdere plaatsen ernstig vervuild is. Dit was aan de leden van de milieu-commissie van de bewonersvereniging reeds duidelijk geworden in het overleg met de gemeente. Nu het probleem duidelijk is gesteld moeten we er vanuitgaan dat zowel de bouwer, de verkoper als ook de koper weten waar ze mee bezig zijn cq wat ze verkopen dan wel kopen.

2010112_Bouwvergunning_17_eengezinswoningen_Vincent_ van_Goghweg herziening bodemvervuiling Zaans Stadsblad

herziening bodemvervuiling Zaans Stadsblad

2010-11-11-Mediation

Kort geleden heeft een delegatie van de vereniging het mediationtraject met het bestuur van Zaanstad afgerond. De afronding van het mediationtraject heeft plaatsgehad door middel van het onderteken van een gezamenlijke verklaring. Deze hebben wij hier bijgesloten.

201009_GZ_SWKB_verklaring_mediation (pdf)

Wij zijn tevreden met het resultaat en hopen dat de gemaakte afspraken vanaf nu de normale gang van zaken zal zijn in de omgang met de Gemeente en bij nieuwe projecten in onze buurt. Op basis van de laatste gespreken met de nieuwe wijkwethouder Dennis Straat en gebiedsmanager Frank Rouers hebben wij er vertrouwen in gekregen dat de in de verklaring opgenomen zaken conform zullen verlopen.