Tagarchief: bewonersbrief

Verplaatsen van 2 bomen Jedeloo

De gemeente Zaanstad gaat bij wijze van uitzondering twee bomen op het binnenterrein van het

project Jedeloo verplaatsen. Dit naar aanleiding van een bewonersinitiatief. Op 18 september is er

een bewonersbijeenkomst geweest over de verplaatsing en zijn bewoners het eens geworden over de

nieuwe plek van twee bomen.

Waarom dit nodig is en waarom deze uitzondering wordt gemaakt blijkt nergens in de brief (zie bijlage).

Bewonersbrief verplaatsen bomen Jedeloo (pdf)

 

start proefsanering voormalig Scadoterrein

De gemeente Zaanstad start binnenkort met de proefsanering van het voormalige Scadoterrein.
Tijdens de informatie(inloop)avond op 28 september 2011 in het Zaanlands Lyceum is het project
toegelicht. Zie ook de gemeentelijke Wijkportal Zaandam West.

De uit te voeren werkzaamheden zijn ook beschreven in bijgaande bewonersbrief, die onder de omwonenden is verspreid.

 

Aansluiting autoverkeer Govert Flinckstraat op V. van Goghweg blijft!!!

Zodra bekend werd dat de gemeente voornemens was om de aansluiting op te heffen, kwamen tientallen buurtbewoners in verzet en dienden massaal bezwaarschriften in. Dat leek succes te hebben. Daarna ging de gemeente toch gewoon met dit plan door.

Om daar tegen te ageren hebben Kees Blonk en Joep van Houts onlangs nog bezwaarschriften ingediend tegen de nieuwe bouwvergunning voor een deel van het Voorslagterrein. Dat is voor het deel waar nu eengezinswoningen komen in plaats van de appartementen die er oorspronkelijk waren gedacht.

Maar nu hebben onze acties succes! Lees verder Aansluiting autoverkeer Govert Flinckstraat op V. van Goghweg blijft!!!

Geef u op voor de Community Planning: 26 april a.s.

Zoals u weet heeft de gemeente besloten tot het organiseren van een community planning. Doel: komen tot een gezamenlijke visie op onze buurt.

De eerste bijeenkomt is op dinsdag 26 april 2011, in het Zaanlands Lyceum.
Tijdstip van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Alle bewoners zijn uitgenodigd, maar geef u wel even per mail op bij Olly Rhebok, gebiedsassistente gebied Midden, Of bel met 14 075.

De volgende bijeenkomsten zijn op 18 mei, 7 juni en 22 juni.

bewonersbrief uitnodiging community planning (pdf)

stand van zaken projecten en communityplanning

De Gemeente Zaanstad heeft uit hoofde van Natascha Mooij, Wijkmanager Schilders- en Waddenbuurt de bijgesloten bewonersbrief bij de Schildersbuurters bezorgd.

Hierin wordt de stand van zaken  m.b.t. de lopende projecten geschetst.

Tevens wordt u als bewoner, helaas pas nu, uitgenodigd om bij de (laatste?) op stapel zijnde projecten mee te komen praten, in een nieuwe vorm van “community planning”.

Ik zou zeggen, lees na, reageer en doe mee, nu het (nog) kan….

20110329_GZ_bewonersbrief_community_planning_en_stand_van_zaken_projecten (pdf)