Tagarchief: bestuur

Beste leden en abonnees op de nieuwsbrief

Allereerst wil ik jullie namens het bestuur van de bewonersvereniging een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2015 toewensen!

Het afgelopen jaar is bijzonder rustig verlopen en op het gebied van de belangrijke langlopende projecten in de buurt, de herinrichting van de Vincent van Goghweg en de renovatie van het Sportfondsenbad in de Mauvestraat, zijn geen belangrijke verschuivingen opgetreden. Achter de schermen hebben wij voortdurend contact gehad met de wijkmanager om van alle zaken die voor de buurt van belang zijn op de hoogte te blijven. Wel heeft het bestuur zich het afgelopen jaar ingezet om te bemiddelen tussen de daklozenopvang Zaanerf van het Leger des Heils en de directe omwonenden vanwege de problemen met overlast. Er zijn in goede harmonie duidelijke afspraken gemaakt waar beide partijen zich in konden vinden en is alle reden om optimistisch te zijn over de uitwerking daarvan nu het recentelijk gerenoveerde pand weer in gebruik is genomen. Uiteraard zullen wij wel de vinger aan de pols blijven houden.

Te rustig is het momenteel rond het Sportfondsenbad. De renovatiewerkzaamheden zijn tot nader order opgeschort hetgeen verband houdt met het aantal units dat momenteel verhuurd is. Pas bij een bezettingsgraad van 50 % zullen de werkzaamheden hervat worden aldus projectontwikkelaar Jan Hein Bakker. Belangrijkste punt op de agenda is de eerstvolgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Vincent van Goghweg. Hierin zal duidelijk moeten worden hoe de plannen met de weg er precies uit gaan zien. Dat lijkt ons bovendien een uitgelezen moment om aansluitend een datum voor de jaarlijkse ledenvergadering te plannen zodat besproken kan worden wat we als bewonersvereniging van de plannen vinden. Zo gauw we weten wanneer de klankbordvergadering plaatsvindt zullen wij de datum voor de algemene ledenvergadering vaststellen. Wij hopen van harte dat we velen van u dan weer kunnen verwelkomen!

Namens uw bestuur:
Erik Koopman, voorzitter

Contributie 2013/2014

Beste leden,

Doordat ik wegens gezondheidsproblemen ongeveer een jaar uit de roulatie ben geweest, heb ik over 2013 en 2014 geen herinnering gestuurd voor de betaling van de contributie. Bij deze verzoek ik u vriendelijk na te willen gaan of u voor beide jaren hebt betaald.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Annechris de Cock, penningmeester

PS  inmiddels  weer helemaal gezond verklaard!

Zaanstad heeft weer een college: PvdA+VVD+ZOG+GroenLinks

Formateurs Jeroen Olthof (PvdA) en Barbara Visser (VVD) hebben op donderdag 22 april het onderhandelingsresultaat van de partijen PvdA, VVD, ZOG en GroenLinks bekendgemaakt. Het coalitieakkoord, de kandidaat-wethouders en de voorlopige portefeuilleverdeling kwamen daarbij aan bod.
Het coalitieakkoord geeft de richting aan van het gemeentebestuur voor de raadsperiode 2010-2014. Het akkoord kreeg als titel mee Wederzijds aanspreekbaar, op basis van vertrouwen’.

Het concept coalitieakkoord wordt gevormd door:
Geke Faber, burgemeester: Openbare orde en veiligheid, handhaving, regionale/internationale samenwerking, communicatie en bestuur.
Jeroen Olthof (PvdA): Financiën, wonen, sport en recreatie, Noorderwelf, locoburgemeester
Barbara Visser (VVD): Economie, toerisme, werk en inkomen, integratie, personeel en organisatie
Corrie Noom (PvdA): Wmo, jeugd en onderwijs, Zaandam Zuidoost
Leny Vissers-Koopman (ZOG): Openbare ruimte, wijkgericht werken, publieke dienstverlening, cultuur
Robert Linnekamp (GroenLinks): Milieu, dierenwelzijn, Inverdan, natuur en landschap, lid dagelijks bestuur Stadsregio
Dennis Straat (VVD): Ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en mobiliteit, grondzaken
Lees het akkoord “Wederzijds aanspreekbaar” (bron: gemeente Zaanstad) en de kritiek van de coalitie op het akkoord (bron: NHD 28 april 2010.

Coalitieakkoord Wederzijds aanspreekbaar

Kritiek oppositie op nieuw bestuur