20090819-ZK-Juridisch rookgordijn om bezwaren te verstikken

door: Nico van den Broek
Een paar weken geleden heb ik in deze rubriek gewezen op de in mijn ogen weinig efficiënte communicatie van de gemeente Zaanstad in verband met de afsluiting van de Govert Flinckstraat. De gemeente heeft dit besluit wat heeft geleid tot veel bezwaarschriften ingetrokken vanwege het toepassen van een verkeerde wettelijke grondslag.
Ondanks het feit dat de fout dus duidelijk bij de gemeente ligt, heeft men alle bezwaarmakers een brief gestuurd waarin werd gesteld dat mocht men nog belang hebben bij het bezwaar binnen drie weken na dagtekening van die brief dit aan te geven. Als men dat niet zou doen, zou dat beschouwd worden als het intrekken van het bezwaar.

Een merkwaardige procedure die zeker niet normaal te noemen is. Vooral niet als de communicatie midden in de vakantie gebeurt, een truc die de gemeente wel meer toepast. Maar hiermee is de zaak nog niet af. De bezwaarmaker die wel aan het verzoek van de gemeente gevolg hebben gegeven en hebben laten weten het bezwaar te handhaven, kregen nar aanleiding daarvan een nieuw schrijven.

Daaruit citeer ik het volgende.’Bij brief heeft u te kennen gegeven uw bezwaar te willen handhaven. U heeft aangegeven dat bij een nieuw te nemen besluit inzake de afsluiting van de Govert Flinckstraat uw bezwaar zo direct weer aan de orde is. Met betrekking tot de ontvankelijkheid van uw bezwaarschrift overwegen wij als volgt. Op grond van artikel 8:1 en artikel 7:1 van de Algemene wet Bestuursrecht (hierna te noemen: de Awb) kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen tegen en besluit. Een persoon moet een rechtstreeks betrokken belang hebben bij het besluit of een processueel belang. Het processuele belang moet zijn het belang bij het resultaat van de procedure. Omdat het verkeersbesluit van 2 november 2008 is ingetrokken met het besluit ter intrekking van 7 juli 2009 is uw bezwaar mede gericht tegen dit intrekkingsbesluit op grond van artikel 6;18 EN 6;19 Awb.’ Kunt u het als niet juridisch geschoolde burger van Zaanstad nog volgen?

Wellicht begrijpt u wat volgt dan ook. ‘Met betrekking tot het door u aangegeven belang merken wij het volgende op. Omdat het oorspronkelijke verkeersbesluit van 24 november 2008 is ingetrokken en u niet heeft aangegeven hier nog een belang bij te hebben, bent u met betrekking tot dit besluit geen belanghebbende. Met betrekking tot het besluit ter intrekking van 7 juli 2009 heeft u aangegeven dat uw belang ligt in het handhaven van uw bezwaar, mocht er sprake zijn van een toekomstig nieuw besluit inzake onttrekking van de Govert Flinckstraat aan de openbaarheid. Dit belang is in de zin van de Awb geen inhoudelijk of processueel belang bij dit besluit. Met betrekking tot het eventuele toekomstige besluit ter onttrekking van de Govert Flinckstraat aan de openbaarheid kunt u nog geen bezwaar maken. U heeft daarom geen belang in de zin van de Awb omdat er nog geen uitzicht bestaat op een nieuw te nemen besluit waarvan de inhoud en strekking met het oorspronkelijk besluit overeenstemmen. In de zin van de Awb is bij geen van bovenstaande situaties sprake van een processueel belang. Op grond daarvan verklaren wij uw bezwaarschrift niet ontvankelijk.’

Aanvechtbaar
Het blijft natuurlijk de vraag of de eigen juridische afdeling van de gemeente die in directe lijn opereert met het college het recht heeft bezwaarschriften wel of niet ontvankelijk te verklaren. Op die manier heeft bezwaar maken in Zaanstad geen enkele zin meer. Vooral niet als men een juridisch rookgordijn nodig heeft en dat ook gebruikt om burgers het zicht te ontnemen. Daarbij is de inhoudelijke logica van de brief waaruit ik hier geciteerd heb, op zijn minst aanvechtbaar.

De juriste van de gemeente Zaanstad noemt zelf het processueel belang. Op grond daarvan is elk bezwaar ontvankelijk, mijns inziens. Over deze zaak is namelijk al een hoorzitting gehouden. Alleen is het advies van de hoorcommissie nog niet beschikbaar.

Bezwaarmakers willen daarom hun bezwaar aanhouden om in ieder geval een voltooide procedure te kunnen ervaren. Wanneer men niet gereageerd had, dan zou het bezwaar worden beschouwd als te zijn ingetrokken en dan is er dus geen bezwaar meer en heeft een uitspraak van de hoorcommissie geen zin. En dat is volgens mij waar Zaanstad heen wil. Zo voorkomt men namelijk het risico dat de hoorcommissie zwart op wit de bezwaarmaker gelijk geeft en dat ziet men als een vlekje op het blazoen en dat moet met al deze juridische fratsen worden voorkomen.

Merkwaardigerwijs vergeet men bij het niet ontvankelijk verklaren dat men de bezwaarmakers zelf heeft gevraagd te reageren als men wil voorkomen dat het bezwaar als ingetrokken wordt beschouwd. Daarmee maakt men dit bezwaar zelf onderdeel van de procedure. Langzamerhand vraag ik mij af of het college ter eigen bescherming de vrijheid van handelen van de juridische afdeling niet eens aan banden moet leggen?

Verder denk ik dat de gemeente het geld, dat was uitgetrokken voor een volstrekt onnodige nieuwe huisstijl, beter kan besteden aan een cursus ‘omgangsstijl met burgers’ of ‘efficiënte communicatie voor ambtenaren’.

Dat geeft meer kans op een verbetering van de verstoorde verstandhouding tussen burgers en gemeentebestuur dan een andere huisstijl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.