Categoriearchief: Jedelooschool

alles m.b.t. de Jedelooschool

20080313-DZ-Dossier Jedelooschool vervolg

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl

donderdag 13 maart 2008
Maandag 17 maart valt de slopershamer voor de Jedelooschool.

B&W IN VERLEGENHEID GEBRACHT DOOR AANHOUDENDE VRAGEN VAN DEMOCRATISCH ZAANSTAD EN GAAT SLOPEN.

Het college zit met de handen in het haar. piet_keijzer1.jpg

Wethouder PIET KEIJZER (SP) is nu verantwoordelijk voor de Jedelooschool

Stukken waarover Democratisch Zaanstad beschikt zijn uit het archief verdwenen! Opsporing verzocht en gevonden!

Wij hebben de hand weten te leggen op documenten die uit het archief van Zaanstad zijn verdwenen. Later volgt ook het verdwenen rapport’ van de monumentencommissie dat de toenmalige wethouder KROESEN (CDA) in haar la’ liet verdwijnen.

De betreffende documenten zijn in de bijlage te vinden, samen met de uitgebreide aanvullende vragen aan B&W, van Democratisch Zaanstad, over dit schandaal. Na de vele misstappen’ van voormalig wethouder HORSELENBERG (PvdA) die onze gemeente verschrikkelijk veel geld heeft gekost, lijken er nu bewijzen op tafel te komen tegen ex-wethouder KROESEN (CDA) over meer verdwijntrucksdie zij toegepast heeft.

In de aanloop van het referendum over de Vijfhoekpark, heb ik (Aart Molenaar, toen nog zonder enige politieke binding) persoonlijk een fax gestuurd aan ex-wethouder KROESEN (CDA), met daar in een formele aanvraag voor een referendum. Die aanvraag is niet in haar bureaulade verdwenen maar in de versnipperaar. Ik beschikte over de verzend/ontvangst strook, dus enkele maanden later kon ex-wethouder KROESEN (CDA) niet anders dan bekennen. Natuurlijk was dit niet het enige incident waarbij de CDA wethouder betrokken was. In 2004 was voor Democratisch Zaanstad de maat vol en dienden wij een motie van afkeuring in tegen deze wethouder. Het CDA, met de eeuwige angst in de broek voor het sneuvelen van het college, kwam via woordvoerder VAN TELLINGEN (CDA) niet verder dat het advies van boetekleed’.

jedelooschool_achterzijde_13-03-08 (6).jpg

jedelooschool_achterzijde_13-03-08 (8).jpg

jedelooschool_achterzijde_13-03-08 (3)k.jpgjedelooschool_achterzijde_13-03-08 (2)k.jpg

De achterzijde van de Jedelooschool per 13-03-08

jedelooschool_achterzijde_13-03-08 (5).jpg

 

 

 

 

 

 

 

aanvullende vragen en documenten jedelooschool (pdf)

20080308-DZ-Gemeentebestuur deze week 2x in de fout

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl

zaterdag 08 maart 2008

De internationale schalt weer door de Zaanstreek.

Een raadslid van een collegepartij mag ongestraft een gerenommeerd Zaans bedrijf affakkelen, en aperte leugens over de Jedeloo school ontsieren deze politieke week.

Over de Jedeloo school aan de Westzijde kunnen we kort zijn. Nadat het College wekenlang niet wilde antwoorden op schriftelijke vragen die wij in januari gesteld handden moest er een dwangbericht van onze kant aan te pas komen om eindelijk antwoorden te krijgen. Het gevoel van onfatsoen wordt nog versterkt doordat in dit bericht sprake is van een uiterst pover excuus, en er wordt niet eens gesproken over de reden van de vertraging’. De insiders weten genoeg. Opnieuw wordt er een duister spel gepleegd rond dit monument van herinnering.

Binnenkort zullen wij met documenten op deze site onze uitspraken staven.

Image

De Jedeloo school in januari 2007

Je kunt veel zeggen over de teloorgang van de voedsel industrie in Zaanstad. Boeken kun je er over schrijven. Bij voorbeeld Cacao de Zaan, Honig, de Bijenkorf, Verkade, zijn niet meer in Zaanse handen. Daarmee vervalt ook een stuk trots. Trots op de eigen streek, op het industrieel (molen) verleden. Een ex Maoist mag van alles roepen over een keihard werkende Zaanse ondernemer en krijgt de zegen mee van dit college.

De ronduit beschamende reactie op onze vragen van dit (PvdA, GL, CDA en SP) college zal niet bijdragen tot een goede verstandhouding met Zaanse ondernemers. Vandaag is het van Wijngaarden (Zaanse mayonaise) maar morgen kan de bemoeizuchtbij voorbeeld Genius-Klinkenberg (werkt voor Boeing vliegtuig industrie)treffen. Of elke andere industrie, of onderneming, die niet in het rode boekje’ past. Vergelijkingen dringen zich op, maar u weet er zelf ook tientallen te benoemen, schatten wij. Veronderstel dat van Wijngaarden de GROTE ROERGANGER in het openbaar zal bekritiseren om het feit dat de SP raad en kamerleden hun complete verdienste moet afdragen aan de sekteleider. Het SP huis zou te klein zijn en het dak van het Bannehof vliegen.

Het college had er in dit geval goed aan gedaan de SP te berispen of om zijn minst te zeggen dat de reactie van DE GROOT (via deze link kunt u kennis maken met de wereldvreemde indeeën van De Groot) ÔÇÿniet zo slim’ is geweest. Voor de potentiële deelnemers aan het prestigieuze “First in food” project van Hans Luiten had dat een signaal geweest dat Zaanstad het serieus meent met “First in Food”. Nu begint die slogan te lijken op de onnozele slogan “Zaanstad sportstad”of het nog misplaatster “Top van de Randstad “

Active Image

20090416-DZ-Schildersbuurt bestuur geeft de moed op. Een zwarte dag voor de democratie

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl

donderdag 16 april 2009
In een open brief aan de advocaat van de bewonersvereniging Schilder-Waddenbuurt, mw.Elmas, maakt het bestuur van de vereniging duidelijk dat zij (ook) om financiële reden de strijd over en om de Jedelooschool op moet geven.

Opnieuw zegeviert de tactiek van Zaanstad. De lange adem, het uitgebreide juridische corps dat de gemeente ter beschikking heeft ( see you in court), de keiharde onverbrekelijke samenwerking met projectontwikkelaars en de schijnbaar onuitputtelijke financiële middelen maakten wéér het verschil tussen recht en onwil.

Image

De open brief:

Open brief aan mevrouw Elmas, advocaat te Wormer.

Geachte mevr. Elmas,

De bewonervereniging Schildersbuurt, Waddenbuurt, Koog Bloemwijk ziet na ampel beraad af van verdere rechtsgang betreffende de zaak tegen de bouwvergunning Jedeloo. Dit omdat wij de kosten daarvoor niet in kas hebben en het bestuur vindt dat de kans op succes gering is.

Daarbij komt dat wij het helemaal zat zijn om permanent een, in onze ogen rechtvaardige, strijd te moeten voeren om de leefbaarheid in onze buurt op peil te kunnen houden, tegen een overheid en ontwikkelaars die daar geen enkele boodschap aan hebben. Wij vinden dat wij voortdurend geschoffeerd worden en voelen ons permanent in ons rechtvaardigheidsgevoel aangetast, door een plaatselijke overheid die aanbestedingsprocedures aan zijn laars lapt, die telkens gepermitteerd de wet overtreed, besluiten neemt waarvoor nog procedures lopen. Kap- en sloopvergunningen afgeeft die wettelijk niet toegestaan zijn. En zich van afspraken niets aantrekt.

Wij vinden dat wij in feite wetteloos zijn tegen zo’n overheid.

Bij een laatste wandeling door de buurt met wethouder Luiten mochten de bewoners meepraten over de invulling van een paar postzegeltjes groen die er nog over zijn. Een wipkip hier, een boompje daar en meer van dergelijke onzin. De deskundige gemeenteambtenaar stelde bij die gelegenheid vast dat het woekeren met de ruimte is. Naar aanleiding van die opmerking werd er gevraagd hoe dat dan kan in een wijk die tot voor kort zijn charme ontleende aan zijn ruimte en het groen. De bewoners kregen als antwoord dat er over het verleden niet gesproken kon worden. ‘Wij willen naar de toekomst kijken,’ zei de wethouder en hij voegde er aan toe naar huis te gaan als het nog verder over het verleden zou gaan. Dat heeft voor het huidige bestuur de deur dicht gedaan. Het heeft ons duidelijk gemaakt dat er niet met deze regenten te praten valt en dat in elk geval Joep van Houts en ik onze conclusies daaruit hebben getrokken: wij gaan onze tijd nuttiger besteden en wij hopen dat anderen de fakkel zullen overnemen en dat zich kandidaten voor een bestuursfunctie zullen melden voor de jaarvergadering op maandag 11 mei.

Verder voelen wij ons wederom geschoffeerd door Parteon, die in de brief aan de rechtbank stelt dat wij als bewonervereniging verantwoordelijk zijn voor de vertraging van het project, voor de brandstichting, voor de verloedering van het pand en voor de nodeloze kostenverhoging. U weet net als wij dat dit een schandelijke omkering van de feiten is. Dit alles maakt dat wij het gevoel hebben tegen beroepscriminelen te vechten, die voor niets terugdeinzen. Tegen dergelijke praktijken zijn wij als pro-deo verdedigers van de leefbaarheid in onze buurt niet langer opgewassen.

Met vriendelijke groet,

Jan Schoen,

namens bewonervereniging Schildersbuurt, Waddenbuurt, Koog Bloemwijk.

Laatst geupdate op ( donderdag 16 april 2009 )

20080521-NHD-Slopen Jedelooschool kan weer verdergaan

Gepubliceerd op 21 mei 2008, 16:55

ZAANDAM In de gebouwen van de voormalige Jedelooschool is geen vleermuis gevonden, noch een verblijfplaats die duidt op de aanwezigheid van vleermuizen. Het slopen van de schoolgebouwen achter het hoofdgebouw kan nu voortgezet worden.

Een controle op beschermde dieren was vereist volgens de flora- en faunawet. Bewonersvereniging Schilders- en Waddenbuurt had aangedrongen op naleving van die wet. De rechter stond half mei sloop van de schoolgebouwen toe, maar merkte daarbij op dat hij in zijn uitspraak geen rekening hield met beschermde dieren. De vereniging schakelde daarop het ministerie in. Parteon moest een bureau naar vleermuizen laten zoeken.

Volgens woordvoerder Jeroen Ranzijn van Parteon kan de woningcorporatie nu verder met het herstelplan voor de school, dat bestaat uit het renoveren van het hoofdgebouw en het ombouwen tot appartementen en nieuwbouw aan de achterkant van de school. De appartementen worden naar verwachting eind volgend jaar opgeleverd. Over de voortgang van de nieuwbouw durft Ranzijn geen voorspelling te doen. Er loopt nog een bezwaar tegen het bestemmingsplan en het valt te verwachten dat de bewonersvereniging de procedure kritisch volgt en hier en daar zal protesteren.

Voor het hoofdgebouw maakt dat niet meer uit, zegt Ranzijn. ,,Dat wordt gered.”

20080321-NHD-Werk aan Jedeloo even stilgelegd

Gepubliceerd op 21 maart 2008, 14:18

ZAANDAM – Het sloopwerk aan de Jedelooschool is stilgelegd in afwachting van een rechtszaak over twee weken.

Bewonersvereniging Schilder- en Waddenbuurt heeft bij de rechtbank gevraagd om het sloopwerk aan de school te verbieden. De vereniging wil dat niet alleen de voorkant van de school behouden blijft, maar ook de achterkant. Doordat nu aan de achterkant sloopwerk staat te gebeuren is het mogelijk dat renovatie van dat gedeelte onmogelijk wordt.

In afwachting van de rechtzaak heeft Zaanstad het werk stil gelegd. Voorzitter Nico van den Broek complimenteert de gemeente met die stap. ,,Ze hadden ook vlug door kunnen gaan. Ik vind dit heel correct.”

Maar verder heeft de buurtvoorzitter weinig positiefs over de gemeente te vertellen. Volgens Van den Broek begint Zaanstad met sloop- en breekwerk aan de achterkant van het gebouw met als smoes om te voorkomen dat in de Westzijde verkeersproblemen ontstaan en dat de bomen die er staan gekapt moeten worden. ,,Het probleem is dat daarmee voorkomen wordt dat de achterkant van het gebouw behouden kan blijven. De gemeente zorgt er zo voor dat ons idee onuitvoerbaar wordt.”

20080307-NHD-Bouw Jedeloo start nog deze maand

Bron: http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article3234711.ece

Gepubliceerd op 07 maart 2008, 17:07

ZAANSTAD – De voorbereidingen voor het werk aan de Jedelooschool beginnen nog deze maand. Het gebouw aan de Westzijde staat al tien jaar leeg en is sindsdien geregeld doelwit van vandalen. De werkzaamheden beginnen met voorbereidingen als het plaatsen van hekken en keten.

Aansluitend wordt er gesloopt en begint het ombouwen tot woningen. Democratisch Zaanstad vroeg B en W in december al over de Jedelooschool, maar kreeg deze week pas antwoord. Dat het werk zo snel al begint, stond trouwens niet in de beantwoording. De vraag ‘wanneer verwacht u met een voorstel naar de raad te komen’, wordt beantwoord met de uiteenzetting dat er geen raadsbesluit nodig is.

De vragen van DZ en de antwoorden maken ook duidelijk dat niet precies bekend is hoe woningcorporatie Parteon de opdracht heeft binnengesleept. Prozes, een van de voorouders van Parteon, is samen met anderen in 1999 uitgenodigd een plan te maken. Maar op grond waarvan het genodigdenlijstje toen is gemaakt, kunnen B en W niet achterhalen. Wel bekend is dat Heddes Bouw het beste plan maakte, maar Prozes met het goedkoopste idee kwam, dat vervolgens op onderdelen is aangepast. Prozes is ten tijde van de prijsvraag ook nog afgehaakt maar daarna toch weer aan tafel gaan zitten. Met als uitkomst een plan waar de gemeenteraad het onderling niet over eens kon worden en waar daarna meningsverschil met de omwonenden over ontstond. Dat laatst is nog niet ten einde. De bewonersvereniging heeft in januari aangekondigd het verzet voort te zetten tegen de nieuwbouw die moet komen achter het schoolgebouw.

20071215-NHD-Jedeloo wordt nu een tank

Gepubliceerd op 15 december 2007, 17:39
ZAANDAM – ,,De Jedeloo wordt nu een tank”, grinnikt Nico van den Broek van bewonersvereniging Schilders- en Waddenbuurt. Om verdere verpaupering tegen te gaan, laat de gemeente Zaanstad stalen platen bevestigen aan de onderkant van de karakakteristieke Jedelooschool aan de Westzijde in Zaandam.

Het pand staat al jaren leeg. Sinds eind vorig jaar antikrakers eruit gingen, is de staat van onderhoud almaar slechter geworden. Vorige maand was er sprake van brandstichting, deze maand zijn er vier jongens aangehouden die op het dak liepen. ,,Als de gemeente die brandtrap nu eens weghaalde”, suggereert Van den Broek. ,,Dan kunnen ze niet zo makkelijk op het dak komen.”

Nadat onlangs het gehele pand met een hek is omheind, komt er nu dus een stalen beplating en de ramen erboven worden allemaal dichtgetimmerd. Extra maatregelen omdat er vooral in deze tijd van het jaar meer kans op vandalisme is, meldt Zaanstad-woordvoerder Henk van de Velden.

Corporatie Parteon wil appartementen bouwen in het monumentale complex. Zaanstad is nog steeds eigenaar. De bewonersvereniging verzet zich tegen de Parteon-plannen.

20071102-NHD-Moeizaam gevecht rond Jedeloo

Gepubliceerd op 02 november 2007, 14:33
ZAANDAM – De een hangt een spandoek op met zijn toekomstplannen voor de monumentale Zaandamse Jedelooschool, de ander hangt daaroverheen een spandoek met ‘red de Jedeloo’; de een haalt dat spandoek weer weg en de ander denkt weer over een tegenactie. Beiden gaat de verpaupering van de panden aan het hart en toch gebeurt er niets. ‘De een’ is corporatie Parteon die het complex deels wil slopen en in het hoofdgebouw – beeldbepalend aan de Westzijde – zo’n dertig appartementen wil bouwen. Dit na overdracht door gemeente Zaanstad, nog steeds eigenaar van de school. ‘De ander’ is de Wadden- en Schildersbuurtvereniging die ijvert voor behoud en opnieuw benutten van het gehele complex. Sloop, al is het maar deels, is absoluut geen optie.

20051213-NHD-Hoopvol begin opgraving Jedeloo

Gepubliceerd op 13 december 2005, 09:49

ZAANDAM – Op een van de terreinen rond de Jedelooschool in de Westzijde wordt momenteel een proefopgraving gedaan in opdracht van woningbouwcorporatie Parteon. Het werk wordt gedaan door het gespecialiseerde bedrijf Hollandia en ingenieursbureau Oranjewoud. Met het openen van twee stroken grond moet een eerste indruk ontstaan van de archeologische waarde van het gebied. Die eerste indruk is voor een groot deel bepalend voor de vraag of er meer gegraven wordt.

De bebouwing in deze buurt begon langs de Zaan en daarna werden er haaks op de dijk paden aangelegd. Dat er op enkele tientallen meters van de Westzijde resten van bebouwing te vinden zijn, ligt daarom voor de hand. Maar dat je in de eerste de beste sleuf die gegraven wordt op funderingen stuit, dat is wel een enorme meevaller.
Stadsarcheoloog Piet Kleij werd gistermorgen al voor tien uur gebeld. De opgraving was eigenlijk nog maar net begonnen en Kleij had zo vroeg nog niet op resultaten gerekend. ,,Dit is een mooi begin. Als ik naar de stenen kijk, dan zeg ik dat het een huis uit de zeventiende of achttiende eeuw met daarbovenop wat bouwpuin uit de negentiende eeuw is. ”

De sleuf is zo’n tachtig centimeter diep. Hier en daar ligt wat aardewerk op de rand. Maar er is ook een glazen groentepot en zelfs een stuk plastic gevonden op deze diepte. ,,Zo te zien is het hier opgehoogd en is de grond nogal door elkaar gegooid. Ik hoop dat we dieper een onverstoorde laag vinden”, zegt Kleij. ,,Voor onderzoek heb je daar veel meer aan. Een ideale opbouw is in de Zaanstreek dat er een veenlaag ligt, en dat daarboven lagen uit de zeventiende en achttiende eeuw liggen, met daar weer bovenop de latere lagen. Maar waar recent opgehoogd en gebouwd is, daar is meestal de grond verstoord. Dat we dus nu al oude funderingen vinden, is mooi, want dat kan betekenen dat we iets dieper misschien nog de ongestoorde zeventiende en achttiende eeuwse lagen aantreffen.”

De twee meest succesvolle opgravingen in de Zaanstreek, rond de kerk van Oostzaan en aan de Zaan bij de Hogendijk, hebben een schat aan informatie opgeleverd. ,,Maar dat waren allebei gebieden waar rijke mensen woonden. Hier kunnen we misschien iets vinden van mensen die niet zoveel geld hadden.”

Kleij’s hoop is gevestigd op de sloot, die vermoedelijk in de tweede proefsleuf gevonden wordt. ,,Om de twintig of dertig meter was vroeger een sloot, dus die vinden we waarschijnlijk wel. Zo’n sloot was ook de plek om afval kwijt te raken. Wat we daar vinden, kan echt de moeite waard zijn.”

20071121-NHD-‘Schrik zit er behoorlijk in bij bewoners Schildersbuurt’

Gepubliceerd op 21 november 2007, 18:02

ZAANDAM – Buurtbewoners lopen ‘s avonds extra rondjes door de buurt, er wordt wat meerdere keren door de ramen gekeken dan gewoonlijk en sommigen slapen onrustig. Kortom, de schrik zit er bij de bewoners van de Schildersbuurt behoorlijk in na de brandstichtingen in de Jedelooschool en twee autobranden kort achter elkaar.

,,Vooral de laatste tijd is het iedere avond raak in het pand. Volgens mij wordt de boel gewoon kort en klein geslagen. Je hoort enorm veel lawaai en glasgerinkel. De jongens lopen ook over het dak. Nog gevaarlijk ook, want er is op het dak helemaal geen afscheiding. Je kan wachten op ongelukken”, zegt een buurtbewoner.