Categoriearchief: funderingsonderzoek

alles m.b.t tot funderingsonderzoeken in de buurt

Nieuw onderzoek naar kwaliteit funderingen rond Jan van Goyenkade

De Gemeente Zaanstad gaat binnenkort de kwaliteit van de funderingen van de panden aan en in de omgeving van de Jan van Goyenkade opnieuw beoordelen in het kader van een risicoanalyse. Aangezien de kadeconstructies van de Jan van Goyenkade onder handen genomen gaan worden, wil de gemeente van tevoren de mogelijke risico’s voor verzakkingen in kaart brengen. Het onderzoek zal op basis van uiterlijke kenmerken waaronder scheefstand, scheurvorming en lintvoegmetingen, worden uitgevoerd. Ook de resultaten van de in 2009 uitgevoerde funderingsonderzoeken zullen in de rapportage worden meegenomen.

bewonersbrief aankondiging risicoanalyse Jan van Goyenkade

 

20090824-NHD-Een op vijf in Schildersbuurt zakt

Imago schildersbuurt ook aangetast?

De uitkomsten van het funderingsonderzoek heeft ook de pers bereikt. Drie dagen nadat bij de bewoners het rapport over de staat van hun fundering op de mat viel, staat het onderstaande bericht op www.noordhollandsdagblad.nl..

Het volledige artikel vind u hier als bijlage.

Een op vijf in Schildersbuurt zakt Lees verder 20090824-NHD-Een op vijf in Schildersbuurt zakt

20090822-SWKB-Rapport funderingsonderzoek Schildersbuurt verspreid

Wel, de uitslagen van het funderings onderzoek in de Schildersbuurt zijn binnen. Precies op de laatste dag van de (al uitgestelde) termijn.

De nodige vragen en opmerkingen naar aanleiding van het rapport gonzen al door de buurt.

De bewonersvereniging is dan ook erg benieuwd naar de individuele uitslagen en uw vragen en commentaar. Het zou nuttig zijn om over die informatie voor 28 augustus, de sluitingstermijn voor het indienen van vragen op de informatiebijeenkomst op 5 september (zie de evenementen en hieronder) te beschikken. Bij deze roepen wij u dan ook op om te reageren in ons forum en om de enquete (links onderaan op de voorpagina) in te vullen. Lees verder 20090822-SWKB-Rapport funderingsonderzoek Schildersbuurt verspreid

20090822-SWKB-Resultaten funderingsonderzoek Schildersbuurt

“Mijn huis vertoont steeds meer scheuren, en ik zit in klasse I. Hoe kan dat?” “Zelfde woonblok, identieke woningen, de één valt in klasse III en de ander in II. Kan dat wel?”

Het rapport roept veel vragen op.

Vrijdag 21 augustus viel het rapport dan eindelijk op de mat. De fundering van 65% van de woningen wordt geclassificeerd als goed voor de komende 25 jaar. Bij 9% zal de komende 25 jaar de fundering verbeterd moeten worden.

Maar de fundering voldoet niet voldoende bij 20% van de woningen in de Schildersbuurt. Dat zijn ruim 70 woningen, waarvan de eigenaren wordt geadviseerd om binnen tien jaar maatregelen te treffen.

Zaterdag 5 september is er in het Zaantheater een bijeenkomst georganiseerd. Dien voor vrijdag 28 augustus uw vragen in op funderingsherstel@zaanstad.nl, zodat ze die dag behandeld worden!

Als u komt: vergeet niet uw brief mee te nemen, dat bij het rapport zit. Anders komt u er niet in!

20090702-SWKB-Uitslagen funderingsonderzoek opnieuw vertraagd

Gisteren – 1 juli 2009 – hebben wij vernomen dat wij de rapportages van het funderingsonderzoek in onze wijk in augustus 2009 zullen ontvangen.

In eerste instantie zouden de rapportages in het eerste kwartaal van 2009 in ons bezit zijn. Per bief van 16 februari 2009 heeft de gemeente ons bericht dat de rapportages naar verwachting in juli 2009 klaar zouden zijn en worden toegestuurd. Dat wordt nu dus augustus 2009. De gemeente heeft een informatiebijeenkomst gepland op zaterdag 5 september 2009.

Het bovenstaande wordt nog bevestigd door de gemeente middels een brief die een dezer dagen op uw deurmat moet vallen.

De reden van de vertragingen is ons niet bekend. Wellicht staat dit in de voornoemde brief. Wel is ons ter ore gekomen dat een bewoner uit een andere wijk in Zaanstad de onderzoeksmethode van Wareco – onderbouwd met een onderzoek uitgevoerd door TNO – ter discussie heeft gesteld.

20080620-NHD-Palenonderzoek in Schildersbuurt

ZAANSTAD – In de Schildersbuurt in Zaandam gaat na de zomervakantie een omvangrijk onderzoek naar funderingen van start. De buurt stond al op de lijst voor onderzoek, maar is naar voren gehaald omdat in een deel van de wijk ook gesaneerd wordt.

De Schildersbuurt is een van de wijken van voor 1940 waar heipalen zijn gebruikt die smakelijk zijn voor een bacterie die de draagkracht van de palen teniet doet. Zaanstad wil de fundering in die buurten onderzoeken om te voorkomen dat onherstelbare schade ontstaat. Na het onderzoek is het eerste instantie aan de eigenaren zelf om iets te doen aan de funderingen. Zaanstad heeft geld voor onderzoek, maar niet voor funderingsherstel.

Het onderzoek gebeurt alleen bij huizenrijen en niet bij vrijstaande bouw. Zo benut Zaanstad het krappe budget optimaal. Bovendien hebben eigenaren van huizenblokken vaak een steuntje in de rug nodig.

Bewoners van de wijk zullen geen last hebben van het funderingsonderzoek. In eerste instantie bestaat dat alleen uit het controleren van de stand en de hoogte van de huizen. Staan de woningen recht en is er geen abnormale zakking, dan gaat de gemeente ervan uit dat de fundering in orde is. Pas als er afwijkingen zijn, worden de palen daadwerkelijk onderzocht.

Niet alle buurtbewoners zijn blij met het onderzoek, zegt Keijzer. ,,Het zorgt voor onrust en zo’n onderzoek heeft gevolgen voor het prijspeil in de buurt. Maar we moeten er even doorheen.” Zodra een fundering in orde is bevonden, worden huizen juist iets meer waard.

De Schildersbuurt is gisteren met een brief ge nformeerd. Daarbij zijn twee verschillende brieven rondgegaan, namelijk voor bewoners die alleen met funderingsonderzoek te maken krijgen en voor bewoners die daarnaast ook nog in het saneringsgebied zitten.

Bron: http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article3624036.ece

Gepubliceerd op 20 juni 2008, 17:41