Categoriearchief: vereniging

archief van artikelen m.b.t. de vereniging

Beste leden en abonnees op de nieuwsbrief

Allereerst wil ik jullie namens het bestuur van de bewonersvereniging een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2015 toewensen!

Het afgelopen jaar is bijzonder rustig verlopen en op het gebied van de belangrijke langlopende projecten in de buurt, de herinrichting van de Vincent van Goghweg en de renovatie van het Sportfondsenbad in de Mauvestraat, zijn geen belangrijke verschuivingen opgetreden. Achter de schermen hebben wij voortdurend contact gehad met de wijkmanager om van alle zaken die voor de buurt van belang zijn op de hoogte te blijven. Wel heeft het bestuur zich het afgelopen jaar ingezet om te bemiddelen tussen de daklozenopvang Zaanerf van het Leger des Heils en de directe omwonenden vanwege de problemen met overlast. Er zijn in goede harmonie duidelijke afspraken gemaakt waar beide partijen zich in konden vinden en is alle reden om optimistisch te zijn over de uitwerking daarvan nu het recentelijk gerenoveerde pand weer in gebruik is genomen. Uiteraard zullen wij wel de vinger aan de pols blijven houden.

Te rustig is het momenteel rond het Sportfondsenbad. De renovatiewerkzaamheden zijn tot nader order opgeschort hetgeen verband houdt met het aantal units dat momenteel verhuurd is. Pas bij een bezettingsgraad van 50 % zullen de werkzaamheden hervat worden aldus projectontwikkelaar Jan Hein Bakker. Belangrijkste punt op de agenda is de eerstvolgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Vincent van Goghweg. Hierin zal duidelijk moeten worden hoe de plannen met de weg er precies uit gaan zien. Dat lijkt ons bovendien een uitgelezen moment om aansluitend een datum voor de jaarlijkse ledenvergadering te plannen zodat besproken kan worden wat we als bewonersvereniging van de plannen vinden. Zo gauw we weten wanneer de klankbordvergadering plaatsvindt zullen wij de datum voor de algemene ledenvergadering vaststellen. Wij hopen van harte dat we velen van u dan weer kunnen verwelkomen!

Namens uw bestuur:
Erik Koopman, voorzitter

2011-05-24-Uitnodiging Jaarvergadering Bewonersvereniging

Beste buurtgenoten,

Op dinsdagavond, 24 mei 2011, aanvang 20.00 uur is de (openbare) jaarvergadering van de bewonersvereniging in het Zaanlands Lyceum. Er zullen weer een aantal belangrijke punten aan de orde komen. Daarom is een ieders komst gewenst.

Hierbij de voorlopige agenda:

  • Opening
  • Ingekomen stukken
  • Korte introductie wijkmanager Natascha Mooij
  • Financieel verslag
  • Pauze
  • Community planning (uitwisseling ervaringen 1e sessie)
  • Lopende projecten o.a. Jedeloo, Voorslag, Juliana van Stolberg
  • Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.)
  • Rondvraag
  • Afsluiting

Het bestuur.

2010-11-11-Mediation

Kort geleden heeft een delegatie van de vereniging het mediationtraject met het bestuur van Zaanstad afgerond. De afronding van het mediationtraject heeft plaatsgehad door middel van het onderteken van een gezamenlijke verklaring. Deze hebben wij hier bijgesloten.

201009_GZ_SWKB_verklaring_mediation (pdf)

Wij zijn tevreden met het resultaat en hopen dat de gemaakte afspraken vanaf nu de normale gang van zaken zal zijn in de omgang met de Gemeente en bij nieuwe projecten in onze buurt. Op basis van de laatste gespreken met de nieuwe wijkwethouder Dennis Straat en gebiedsmanager Frank Rouers hebben wij er vertrouwen in gekregen dat de in de verklaring opgenomen zaken conform zullen verlopen.

200903-SWKB-beleidsvisie Rolf Stigter

Ik hoop dat met deze website een nieuwe fase wordt ingeluid, waarin de sociale cohesie tussen de bewoners meer op de voorgrond zal komen. Ik vind dat in het verleden vaak eenzijdig de nadruk is komen te liggen op protesten tegen ongewenste ontwikkelingen in onze omgeving, alhoewel uiterst belangrijk is in het verleden het sociale aspect volgens mij te weinig aan bod gekomen.

Lees verder 200903-SWKB-beleidsvisie Rolf Stigter