Categoriearchief: Buurt

Omschrijving van de betreffende buurt(en)

De Claude Monetstraat geen na-oorlogse wederopbouw architectuur

3 bruggetjes verbinden de 2 delen

Nadat hij al fraaie staaltjes van zijn kunnen had gerealiseerd, ontwierp Willem Frederik Lugthart (1921-1999) het in 1968 opgeleverde complex Claude Monetstraat in de Zaanse Schildersbuurt. Als student werkte Lugthart al voor architectenbureau Merkelbach en hielp mee de AVRO studio’s 1 en 2 in Hilversum tot een zakelijk expressionistische eenheid te voltooien.

Zijn inspirator was de wereldberoemde bouwmeester en kunstenaar Le Corbusier (die leefde van 1887 tot 1965), wat een pseudoniem is voor Charles Edouard Jeanneret. De namen van Le Corbusier’s voorvader Lecorbésier en mogelijk de schilder Le Faucourier klinken hier door. W.F.Lugthart slaagde in 1956 cum laude aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam.

Grote bekendheid verwierf Lugthart in 1966 met zijn ontwerp en uitvoering van het Diaconessenhuis in Eindhoven: het Maxima ziekenhuis. Zijn naam was hiermee definitief gevestigd. Ook het Boven-IJ ziekenhuis is van zijn hand. Nadat hij in de lommerrijke omgeving van Soestdijk een kleinschalig appartementencomplex had gebouwd, werd hij gevraagd om in Zaandam een gebouw voor 120 wooneenheden neer te zetten.

1 van de Het werden drie blokken in Uvorm, los van elkaar geplaatst.

Het hoofdgedeelte verbindt, met twee maal drie bruggetjes gedragen door slanke verticalen, de overige twee delen. Deze details zijn typisch voor Lugthart. Aanvankelijk wilde hij de gebouwen, net als de flat in Soestdijk, op zuilen plaatsen waardoor het leek alsof de flats boven het gazon uit zouden stijgen.
Maar de opdrachtgever wilde garages onder de woningen in Zaandam. Het was een wens van de toekomstige bewoners, die toen ook nog geballoteerd werden.

Aardige details zijn ook de “wachttorens” waarin de brandtrappen zijn weggewerkt; ze staan los van de panden.

Vanuit het binnen-carré lijken de galerijen op boven elkaar liggende wandelpromenades van oceaanstomers. Lugthart wist van le Cobusier’s liefde voor dit soort schepen; let op de schoorstenen’ op de daken van de flatgebouwen.

Verder zijn de tunneltjes aan de Govert Flinck- en de Rembrandtstraatzijde kenmerkend voor Lugthart,
net als de bruggetjes, verticalen en doorlopende horizontalen. Lees verder De Claude Monetstraat geen na-oorlogse wederopbouw architectuur

Andere tijden, niets is bestendig

Uren. Dagen, maanden, jaren

Vliegen als een schaduw heen

Ach wij vinden waar wij staren

Niets bestendigs hier beneen

Rhijnvis Feith

Bovenstaand gedicht geeft aan dat alles constant verandert. In dit artikel willen we het verleden van de Schildersbuurt bekijken naar aanleiding van de actuele bouwplannen in de buurt waardoor ook hier opnieuw grote veranderingen gepland zijn.

In het verleden was dit gebied, grenzend aan de Zaan, een waterrijk veenweidegebied met talloze sloten en vaarten. De bijgaande foto’s geven hiervan een indrukwekkend beeld. Als enige is hiervan in de schildersbuurt de huidige Jan van Goyenkade, die destijds De Vaart heette, (deels) overgebleven.

{joomplu:65}

Verder zijn veel sloten gedempt voor de aanleg van de Vincent van Goghweg, die in eerste instantie voor de verlenging tot aan de Provinciale weg de J.A.Laanweg heette.

Lees verder Andere tijden, niets is bestendig

Even voorstellen: het Zaans Gemeentebestuur

De gemeenteraad van Zaanstad telt 39 zetels verdeeld over elf partijen.
De zetelverdeling was als volgt:

PvdA 8 zetels
VVD 7 zetels
ZOG 4 zetels
D66 3 zetels
GroenLinks 3 zetels
SP 3 zetels
CDA 2 zetels
TROTS 2 zetels
ROSA 2 zetels
Democratisch Zaanstad 1 zetel
POV

1 zetel

ChristenUnie 1 zetel
PvdIJ 1 zetel
Dissels 1 zetel

Het college van B & W bestaat uit zes wethouders en burgemeester Geke Faber:

J. Olthof (PvdA) locoburgemeester. Verantwoordelijk voor o.a. Financien
Barbara Visser (VVD) Verantwoordelijk voor o.a. Economie
Robert J. Linnekamp (GroenLinks) o.a. Inverdan
Corrie M.M. Noom (PvdA) o.a. Maatschappelijke ondersteuning en welzijn
Dennis Straat (VVD) o.a. Ruimtelijke ordening
Lenie Vissers-Koopman (ZOG) o.a. Wijkgericht werken

Wilt u alle gemeenteraadsleden in beeld? klik dan hier.