Alle berichten van Jan Schoen

Jaarvergadering hoopvol en levendig

Tijdens de jaarvergadering van 8 mei 2012, is besloten dat de bewonersvereniging niet zal gaan slapen. Gelegenheids-voorzitter Joep van Houts presenteerde Saskia Bax, die zich als nieuw bestuurslid had aangemeld. Met algemene stemmen en luid applaus werd zij door de leden benoemd en zij nam meteen plaats achter de bestuurstafel. Tijdens de vergadering stelde Erik Koopman zich als bestuurslid beschikbaar, ook die kandidatuur werd met vreugde begroet. Daardoor is er een nieuw elan ontstaan in de vereniging. En dat is maar goed ook want er zijn nog genoeg belangrijke zaken die in onze buurt spelen.

Zoals o.a.:

 • De kascommissie
 • De sanering van het Scado-terrein
 • Het wandelpad achter de Frans Halsstraat, de verbinding van Juliana van Stolberg richting Deka-markt
 • De ontwikkeling van het Sportfondsenbad
 • Pinokkio
 • De ontstane parkeerproblemen in de buurt
 • Het oost-west fietspad, atletiekbaan – Provincale weg
 • De herinrichting van de Vincent van Goghweg
 • Splintergroeperingen van eigenbelangen
 • Ledenwerfaktie
 • Website.

Lees verder Jaarvergadering hoopvol en levendig

Schandalige en schaamteloze vertoning

Rond de jaarwisseling is het beeld Bzz, Bzz, van Paul de Reus, op de hoek Westzijde – Frans Halsstraat door vandalen vernield. Wanneer, in navolging van het huidige kabinet, zelfs bewoners of passanten in onze buurt geen enkel respect meer hebben voor kunst en cultuur, dan moet ik vaststellen dat onze beschaving op een bedenkelijk niveau is beland.

Het is misselijkmakend dat een kunstwerk kennelijk niet ongemoeid in de openbare ruimte kan staan. Treurig en een dieptepunt voor onze buurt.

Lees verder Schandalige en schaamteloze vertoning

De overheid en de kansloze burger

De burger delft sinds de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht vrijwel altijd het onderspit tegen de overheid, constateert de Maastrichtse hoogleraar Twan Tak. Als ik dit aan mijn studenten vertel, zitten ze me als dode vogeltjes aan te kijken. Dit zijn gruwelijkheden die ze niet kunnen bevatten.’

Als reactie op het stuk van Gert Pot van de werkgroep Sportfondsenbad, wil ik niet zeggen dat er tegen de plannen van J.H. Bakker voor het Sportfondsenbad geen bezwaar aangetekend zou moeten worden. Maar dat is alleen zinvol als men de procedure wilt vertragen. Wanneer men denkt daarmee het plan te kunnen be nvloeden dan is de kans daarop 0,0. De burger is in dit land kansloos wanneer hij zijn recht wil halen tegen de overheid. Volgens Twan Tak zijn de mensenrechten in Nederland sinds de invoering van de AWB op groteske schaal overtreden.  Lees verder De overheid en de kansloze burger

Bezorgers gevraagd

Allen,

De nieuwsbrieven / uitnodigingen voor de jaarvergadering 2011 liggen gereed op Jan van Goyenkade 12,

klaar voor verspreiding!

Zijn er nog bezorgers die een deel van de buurt voor hun rekening kunnen nemen?

Rob de Cock heeft al bezorgd op de Mauvestraat, Schildershoek, Jan van Goyenkade (zuidzijde) Vincent van Goghweg van Prov. weg tot de Jan van Goyenkade.

Jan heeft Jan van Goyenstraat (noordzijde), Hobbemastraat, Frans Halsstraat en van Raaltecentrum gedaan.

Peter Goldstein heeft de Van Ostadestraat, Saenredamstraat, de “hele” Parallelweg (dus tussen Leliestraat en Vincent van Goghweg”), de Vincent van Goghweg tussen Rembrandtstraat en Westzijde, alsmede het Paulus Potterhof en het Zaanlands Lyceum gedaan.

Wie helpt mee de rest te doen?

Groeten,

Jan en Peter

Heien op de voorslag. OBAN reageert nergens op!

Eind maart / begin april beginnen de hei werkzaamheden op het Voorslagterrein. Bewoners in de nabije omgeving maken zich zorgen om hun huis. De fundering van veel huizen zijn ingedeeld in categorie 3. Dat betekent dat op korte termijn de fundering hersteld moet worden. Wij vroegen enkele buurtgenoten naar welke maatregelen zij hebben genomen ter bescherming van hun woningen en hun ervaringen met de instanties.

 

Bij de families Waare en Visser/Bruggeman uit de Van der Helststraat start men op 4 april as. met het funderingsherstel. OBAN/Van der Gracht wil op 30 maart beginnen met heien op de Voorslag.

Bewoners zijn bevreesd om wat de trillingen, die het heien veroorzaakt, met hun huis zal doen. Eigenlijk is hun woning, door de palenrot, zonder fundering. Derhalve zijn er risico’s voor hun huis bij heien. Lees verder Heien op de voorslag. OBAN reageert nergens op!

Treurwilg Juliana van Stolberg

TreurwilgSarah Kroes en Alex Geernaert, de bewoners van Frans Halsstraat 78, naast de vijver bij de Juliana van Stolbergschool hebben part noch deel aan de sloop van de monumentale treurwilg aan de oever van de vijver. Zij mailden het volgende bericht:

‘Via verschillende kanalen, twitter, politie, bewoners horen wij dat een aantal mensen denkt dat wij de boom hebben gesnoeid / gesloopt. Zoals jullie vast zullen begrijpen vinden wij dit erg vervelend. Te meer omdat wij ook niet blij zijn met de manier waarop de boom gesnoeid is. De wilg staat niet op onze grond!’

Sarah en Alex verdienen geen blaam. De boom is gesnoeid door de projectontwikkelaar van de Juliana van Stolbergschool.

Jan Schoen.

BedrijvigeBij kapt illegaal gezonde bomen Juliana van Stolbergschool

De afgelopen dagen hebben meerdere buurtbewoners gezien en vastgelegd dat Baanstede het merendeel van het groen heeft vernietigd. Hoge struiken en bomen zijn zonder pardon gekapt. De kaalslag heeft plaatsgevonden in opdracht van Bedrijvige Bij, de nieuwe exploitant van de Juliana van Stolbergschool.

IMG00129-20101123-1228

Meerdere keren is contact opgenomen met BedrijvigeBij en verontwaardiging geuit over het kappen van het groen. De afspraak was dat over het groen vooraf afspraken zouden worden gemaakt met de buurt. Helaas toch niet dus. De Bedrijvige Bij heeft overigens tijdens de telefoongesprekken gezegd dat het groen, de bomen, te dicht tegen de gevel stonden om de beoogde werkzaamheden uit te voeren en verwaarloosd waren. Ook wist men te melden dat geen vergunning nodig was, een beroep werd gedaan op een foldertje dat beschikbaar is gesteld voor particuliere bewoners wat evident betrekking heeft op een boom in je voor-of achtertuin. Niet vol te houden derhalve.

Lees verder BedrijvigeBij kapt illegaal gezonde bomen Juliana van Stolbergschool