Alle berichten van Peter Goldstein

PGiT, integere techniek Popkoor Vocal-Invention West-Afrikaanse Percussie

Bezoek een duurzaam huis en laat je inspireren

Op zaterdag 25 oktober 2014 stellen huiseigenaren in heel Nederland hun huis open om anderen te laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt.

Geïnteresseerd in woningisolatie, zonnepanelen of een energie monitoring systeem? Met eigen ogen zien wat de voordelen voor je het milieu en je portemonnee zijn?
Dit is d
é kans om ervaringen uit de eerste hand te horen en vragen te stellen.

In onze eigen buurt kan je daarvoor die dag  ‘s ochtends van 10:00 tot 12:30 uur terecht in de woning van Tijmen Hoeve of ‘s middags tussen 12:00 en 16:00 in de woning van Peter Goldstein.

Voor meer informatie en (verplicht) aanmelden zie de website van de Nationale Duurzame Huizen Route.

De verduurzaamde woning van Peter Goldstein
De duurzame woning van Tijmen Hoeve

 

Peter houdt open huis i.h.k.v. de Solar Days

logo van Solar DaysAls zonnepanelen bezitter kreeg ik vandaag een uitnodiging om mij aan te melden voor de Solar Days, een jaarlijkse promotiecampagne voor zonne-energie die wordt georganiseerd door het Klimaatverbond.

Tussen 12 en 18 mei 2014 worden door heel Nederland informatiebijeenkomsten, workshops, open huizen en rondleidingen in het kader van zonne-energie georganiseerd.

Een uitstekend initiatief en ik doe daarom zelf ook mee.

Op zaterdag ochtend 17 mei laat ik belangstellenden met alle plezier mijn PV (Photo-Voltaic) installatie zien en deel  ik graag wat ik weet over:

 • btw-zonnepanelen-het (laten) plaatsen van zonnepanelen
 • het geautomatiseerd monitoren en registreren van de opbrengsten
 • de keuze voor een “slimme” meter, of juist niet
 • het terugvorderen van de voor het systeem en de installatie betaalde BTW
 • de snelle terugverdientijd
 • de milieuvoordelen
 • overstappen van een nare – naar een aardige energieleverancier
 • de Zaanse Energie Koörperatie
 • enz. enz.

Mijn PV installatie bestaat uit:

 • 12 stuks ZN-shine zonnepanelen, á 250 WattPiek totaal vermogen is dus 3000 WP
 • Omnik 3K-TL omvormer met WiFi kit. Deze monitort en stuurt de opbrengstgegevens naar het OmnikPortal
 • Een Raspberry Pi rev B. mini-computer (spotgoedkoop,ultra zuinig, educatief en multifunctioneel). Deze monitort en stuurt (gedetailleerdere) opbrengst gegevens (en in de toekomst ook mijn verbruik) naar PVoutput
 • Een SKRA “slimme”meter. Registreert verbruik en de teruglevering in dubbeltarief.

 

TIJDSTIP EVENEMENT:

17 mei, van 11:00 van 13:00

ADRES:

Saenredamstraat 11

1506 JP Zaandam

Graag vooraf opgeven via het contact formulier op mijn blog.

 

Lees meer over mijn zonnestroom avonturen op mijn blog.

Volg mijn zonnestroom opbrengsten op PVoutput en op het OmnikPortal.

Doe ook mee met Team Zaanstad op PVoutput

 

 

ledenvergadering 2014

14 jan 2014 - 20:00

1506 JD Zaandam

Jaarlijkse algemene leden vergadering van de Bewonersvereniging Schilders- en Waddenbuurt en Koog-Bloemwijk.

We roepen alle leden op om te komen!

Nog geen lid? Meld u aan!

Agenda:
1. Opening
2. Presentatie nieuwe wijkmanager Simon Broersma
3. Renovatie Sportfondsenbad Mauvestraat
4. Herinrichting Vincent van Goghweg
5. Herinrichting groen achter voormalige Juliana van Stolbergschool
6. Aanpak verontreiniging Scadoterrein
7. Presentatie geheel nieuwe website
8. Financiëel verslag
9. Rondvraag

Niewsbrief.schildersbuurt.jan.2014

nieuwe webmaster gezocht

De Bewonersvereniging SWKB is op zoek naar een nieuwe webmaster voor het (technisch) beheer van de website.

Een ieder die zich betrokken voelt bij de buurt, belang hecht aan een goede informatie voorziening en affiniteit heeft met  en (het onderhouden dan wel ontwikkelen van) websites wordt gevraagd zich z.s.m. te melden bij de huidige webmaster.

Voor een goede overdracht van het (op Joomla gebaseerde) systeem wordt uiteraard gezorgd….

B.v.d. namens de Bewonersvereniging,

Peter Goldstein

Informatieavond grondwatersanering Scadoterrein

De gemeente Zaanstad wil eind dit jaar starten met de proefsanering van het voormalige
Scadoterrein. Zij nodigt u daarom uit voor een informatieavond op

Woensdag 28 september 2011
18:30 – 20:30 uur
Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42 in Zaandam

Op deze avond kunt u binnenlopen om vragen te stellen aan medewerkers van de
gemeente Zaanstad en het ingenieursbureau Oranjewoud.
Het doel van deze avond is om de werkzaamheden in het kader van de proefsanering toe te lichten.

Zie verder de bijgevoegde uitnodiging / bewonersbrief.

20110919_GZ_bewonersbrief_informatieavond_scadoterrein (pdf)

Community Planning is van start gegaan

Op 26 april 2011, vond in het Zaanlands Lyceum de eerste van 4 bijeenkomsten i.h.k.v. de “Community Planning” plaats, onder auspicieën van bureau Urhahn Urban Design, in opdracht van de gemeente Zaanstad.

Het doel is (als ik het goed begrepen heb) om met elkaar (bewoners, initiatiefnemers en bureau) tot een gezamenlijke visie op de buurt te komen, die vervolgens aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd en meegenomen zal worden in de besluitvorming t.a.v. de komende ontwikkelingen en projecten in de Schildersbuurt.

Het (voorlopige) resultaat uitte zich in een plattegrond van de buurt, door de bewoners volgeplakt met opmerkingen en ideeen (dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren op de Verbeter de Buurt site), alsmede een lijstje met (voor de hand liggende) thema’s die leven in de buurt, aan de hand waarvan is beloofd om voor de volgende bijeenkomst (dan wel) een agenda op te stellen.

Lees verder Community Planning is van start gegaan

stand van zaken projecten en communityplanning

De Gemeente Zaanstad heeft uit hoofde van Natascha Mooij, Wijkmanager Schilders- en Waddenbuurt de bijgesloten bewonersbrief bij de Schildersbuurters bezorgd.

Hierin wordt de stand van zaken  m.b.t. de lopende projecten geschetst.

Tevens wordt u als bewoner, helaas pas nu, uitgenodigd om bij de (laatste?) op stapel zijnde projecten mee te komen praten, in een nieuwe vorm van “community planning”.

Ik zou zeggen, lees na, reageer en doe mee, nu het (nog) kan….

20110329_GZ_bewonersbrief_community_planning_en_stand_van_zaken_projecten (pdf)

Start werkzaamheden herinrichting en afsluiting Westzijde

De gemeente Zaanstad start op 15 november met de herinrichting van de Westzijde, tussen de Vincent van Goghweg en het spoorviaduct. Tijdens de werkzaamheden wordt dit gedeelte afgesloten voor doorgaand verkeer.

De aannemer begint met de werkzaamheden aan de kant van het spoorviaduct en volgens planning is het gedeelte t/m de kruising bij de Francisco Goyastraat voor de kerst gereed. Na de kerstvakantie wordt gestart met het resterende gedeelte. De verwachting is dat het gehele werk in mei 2011 gereed is.

Zie voor meer informatie de bijgaande informatiebrief van de gemeente Zaanstad.

20101028_GZ_bewonersbrief_herinrichting_Westzijde (pdf)

Monitoring woningen in verband met proefsanering Scado

De woningen van bewoners in de omgeving van het voormalige- en verontreinigde Scado terrein zullen november worden gemonitored, i.v.m. de volgend jaar uit te voeren proefzuivering van het aldaar aanwezige grondwater en de mogelijke effecten hiervan op de fundering.

De betreffende bewoners zijn hierover d.m.v. bijgaande informatiebrief van de gemeente Zaanstad op de hoogte gesteld.

20101029_GZ_bewonersbrief_monitoring_woningen_proefsanering_scado (pdf)

Gemeente laat bodem rond Schildershoek onderzoeken

De gemeente heeft aangekondigd op diverse tereinen in Zaandam, w.o. in de omgeving van de Schildershoek, te gaan zoeken naar de aanwezigheid van asbestverontreinigingen in de grond.

De bewoners van de Schildershoek (en mogelijk ook andere bewoners) zijn daarvan middels bijgaande brief op de hoogte gesteld.

In juni heeft reeds een “verkennend” onderzoek plaatsgevonden op het Voorslagterrein. De resultaten daarvan, ook bijgevoegd, waren overigens niet zorgwekkend.

Wilt u meer weten over de bodemgesteldheid in de buurt, kijk dan ook in ons projectarchief bij de betreffende terreinen. Ook kunt u contact opnemen met de commissie milieu, groen en sanering.

20090626_GZ_resultaten_verkennend_asbestonderzoek_jun_ 2009_R001-4660082DKO-irb-V02-NL

20090626_GZ_bijlagen_bij_verkennen_asbestonderzoek_juni_2009_R001-4660082DKO-irb-V02-NLbijlagen

20091106_GZ_bewonersbrief_inzake_uitvoerend_bodemonderzoek_omgeving_Schildershoek

Peter Goldstein