kennismaking met de nieuwe wijkwethouder

Op donderdag 3 juni jl. hebben de bewoners van de Schilders- en Waddenbuurt een uitnodiging ontvangen van de wijkmanager Willem Totté om op 9 juni 2010 kennis te maken met de nieuwe wijkwethouder de heer Dennis Straat. Als bijlage treft u een afschrift van deze uitnodiging.

20100602_GZ_kennismaking_wijkwethouder

Het bestuur van de bewonersvereniging wil graag kennismaken met onze nieuwe wijkwethhouder en heeft hem bij een van hen thuis uitgenodigd. Naast kennismaking, willen wij ook een aantal actuele zaken met hem bespreken.

Verslag kennismaking 9 juni 2010:
Bewoners konden Dennis Straat bij hen uitnodigen ter kennismaking en voor hen belangrijke zaken met hem bespreken. Zo ontstond een wandeling door onze buurten en kon hij een goed beeld krijgen van onze buurten. Met hem liepen mee de wijkmanager Willem Totté en de nieuwe gebiedsmanager Frank Rouers (opvolger Marie-Louise Sanders).

Wij als bewonersvereniging hadden de heren om 17.00 uur bij Joep van Houts uitgenodigd. Na een korte introductie van de heren van de Gemeente en onszelf, konden wij gelukkig ook een aantal belangrijke zaken bespreken.

handen schuddenAllereerst hebben wij richting Dennis Straat aangegeven dat wij de mediation alsnog willen afronden. Voor degene die niet geheel op de hoogte zijn. Het bestuur van de bewonersvereniging had het mediationtraject met het vorige college op een haar na afgerond (we waren het bijna eens over de tekst van een gezamenlijke verklaring). Deze afronding moest definitief worden door middel van het tekenen van een gezamenlijke verklaring. In de verklaring staan zaken als communicatie en participatie. Helaas, vond het vorige college dat zij (als inmiddels demissionaire college) het mediation traject (inclusief de verklaring) niet meer konden afronden. Een andere reden, niet formeel benoemd, was de boosheid over onze inspraak/acties rondom het dossieronderzoek, Pinokkio en de verkiezingen.
Dennis Straat is met ons van mening dat het mediationtraject inclusief ondertekening van de verklaring zou moeten worden afgerond. Zo ontstaat ook een goede start met het nieuwe college. Hij gaat nu kijken naar de verklaring en overleggen met zijn college of wij tot een formele afronding kunnen komen. Hij komt hier op korte termijn op terug.

Verder hebben wij laten weten dat wij niet altijd tevreden zijn over de communicatie met de wijkwethouder Willem Totté. Wij hebben nog niet het gevoel dat wij een serieuze gesprekspartner voor hem zijn. Door ons (mondeling en schriftelijk) ingebrachte argumenten bijv. ten aanzien van de herinrichting van de Westzijde zijn van tafel geveegd of blijven onbeantwoord, vragen per e-mail worden niet of slechts ten dele beantwoord en m.b.t. het opruimen van het Voorslagterrein hebben wij zo ongeveer een jaar lang moeten horen dat hij opdracht had gegeven om de boel op te ruimen maar gebeurde er lange tijd niks.

De tijd was te kort om hier direct inhoudelijk op in te gaan. Voor nu hebben zij toegezegd om in ieder geval te kijken naar onze vragen en deze waar mogelijk z.s.m. te beantwoorden. Voorts zal er een vervolgafspraak worden gemaakt met Willem Totté en Frank Rouers, om werkafspraken te maken en openstaande discussies af te ronden.

Wij vonden het gesprek prettig en constructief en hebben goede hoop dat de communicatie en samenwerking met de Gemeente beter kan verlopen dat in het verleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.