Community Planning is van start gegaan

Op 26 april 2011, vond in het Zaanlands Lyceum de eerste van 4 bijeenkomsten i.h.k.v. de “Community Planning” plaats, onder auspicieën van bureau Urhahn Urban Design, in opdracht van de gemeente Zaanstad.

Het doel is (als ik het goed begrepen heb) om met elkaar (bewoners, initiatiefnemers en bureau) tot een gezamenlijke visie op de buurt te komen, die vervolgens aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd en meegenomen zal worden in de besluitvorming t.a.v. de komende ontwikkelingen en projecten in de Schildersbuurt.

Het (voorlopige) resultaat uitte zich in een plattegrond van de buurt, door de bewoners volgeplakt met opmerkingen en ideeen (dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren op de Verbeter de Buurt site), alsmede een lijstje met (voor de hand liggende) thema’s die leven in de buurt, aan de hand waarvan is beloofd om voor de volgende bijeenkomst (dan wel) een agenda op te stellen.

Uit mijn hoofd betrof het de thema’s: (openbaar)Groen (voor zover daar nog iets van resteert) en Milieu (afval, verontreiniging), Bouwplannen (voor zover nog niet gestart, dus Pinochio, Blauwe Arend en Sportfondsenbad), Verkeer (w.o het nieuwe geplande fietspad vanaf de westerwatering tunnel en (de afsluiting dan wel openstelling van de aansluiting Voorslagterrein met de Vincent van Goghweg),  Scholing (of eigenlijk het ontbreken daarvan) en Cultuur en Recreatie (als daar tenminste nog belangstelling voor is).

John Faasse heeft van de bijeenkomst in zijn blog op treffende- en humoristische wijze verslag gedaan.

Een officieel verslag van de bijeenkomst zou nog worden toegestuurd aan alle deelnemers en deze hopen wij dan ook z.s.m. hier te kunnen plaatsen.

Inmiddels zijn wel een aantal stukken die ter voorbereiding van de eerste bijeenkomst hebben gediend toegezonden. Deze treft u in dit artikel op de website aan als bijlagen.

In latere instantie is ook de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst toegestuurd.Daarop blijken een aantal belangrijke thema’s niet meer voor te komen (!) Dit treurige feit is via de wijkmanager doorgegeven aan de organisatie, maar deze heeft daarop nog geen reactie gestuurd. De agenda is nu ook als bijlage toegevoegd….

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op resp. 18 mei, 7 juni en op 22 juni, allen om 19.30 , ook in het Zaanlands Lyceum. Mogelijk is er gelegenheid om alsnog dee te nemen, ook als u er bij de vorige bijeenkomst niet aanwezig was. Gelieve daarvoor te mailen met Olly Rhebok, of te bellen met de gemeente Zaanstad op telefoonnummer 14 075.

20110329_GZ_bewonersbrief_community_planning_en_stand_van_zaken_projecten

20110416_GZ_bewonersbrief_uitnodiging_community planning

20110506_GZ_Afwegingskader_interactief_beleid

20110506_GZ_BW_voorstel_Community_Planning_2011

20110506_GZ_Kaart_Schildersbuurt_projecten_die_al_vast_staan

20110506_GZ_Motie_PvdA_Pinokkio_18_feb_2010

20110506_GZ_Raadsinformatiebrief_Community_Planning

20110506_GZ_Spelregels_Community Planning_Schildersbuurt_Zaandam

20110512_GZ_programma_2e_werksessie_community_planning_schildersbuurt

Peter Goldstein

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.